Jaunumi

Arhitekta I.Blankenburga projektēto skolu ēku saraksts un kontaktinformācija

Pievienots: 16/02/2017

 

I.Blankenburga projektēto skolu ēku saraksts un kontaktinformācija

 

Nr. Skola, kontaktinformācija, informācija par I.Blankenburgu mājas lapās
1. Sešklasīgā pamatskola, Dzelzava, 1921.g. (sadarbībā ar arhitektu P. Kundziņu)

dzelzsk@madona.lv

dzelzpag@madona.lv

2. Valsts pamatskola, Ilūkste, 1925.g.

Ilūkstes 1.vidusskola;  i@ilukstes1.vidusskola

1927.g.23.01. – jaunā pamatskolas nama iesvētīšana, piedalās izglītības ministrs Jānis Rainis. 1996.g.09. – skolas ēka uzņemta Eiropas skolas mantojumā.

3. Valsts pamatskola, Zilupe, 1925.g.

Zilupes vidusskola; vidusskola@zilupe.lv

4. Gulbenes Valsts komerc- un arodskola, 1927.g.

Gulbenes novada valsts ģimnāzija;   gimnazija@gulbgymn.edu.lv

Svinīgajā ceremonijā piedalījās Reinis Liepiņš. Pamatakmeni iesvētīja Gulbenes draudzes mācītājs Jūliuss Egle. Ēkas projektu izstrādāja vēl viens ievērojams latviešu arhitekts Indriķis Blankenburgs. Katrs gulbenietis pazīst šo balto skolas namu, bet arhitektūras vēsturnieks Jānis

Krastiņš uzskata, ka tas atgādina 19. gadsimta sākuma klasicisma pili ar ortodoksāli klasiskā manierē veidotām fasādēm.

5. Ludzas Valsts vidusskola, 1927.g.

Ludzas pilsētas ģimnāzija; lpg@ludza.lv

1927.gadā ģimnāzija darbu sāka jaunizbūvētajā ēkā. Jauno skolas ēku atklāja izglītības ministrs Jānis Rainis

6. Pilsētas pamatskola, Tukums, 1927.-1937.g.

Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola; ebus1@tukuma1psk.lv

7. Valsts komercskola, Rēzekne, 1928.g.

Rēzeknes Valsts ģimnāzija; rv1g@rezekne.lv

Ēka bija celta četros stāvos, neoklasicisma stilā – ēka ir monumentāla un simetriska, tai ir raksturīgie ordera arhitektūras elementi. Līdz mūsdienām ēka nav saglabājusies, tā tika sagrauta II Pasaules kara laikā..

8. Aglonas ģimnāzija, 1928.-1939.g.

Aglonas internātvidusskola; aglonasintgim@pvg.edu.lv

Aglonas internātvidusskolas vēsture sākās 1956. gadā, kad tika nodibināta Aglonas internātskola. Tā darbojās ēkā, kas tika uzcelta laika posmā no 1928. līdz 1939. gadam pēc arhitekta Blankenburga projekta Aglonas ģimnāzijas vajadzībām. Otrā pasaules kara laikā ēka stipri izdega

9. Viļakas Valsts ģimnāzija, 1929.-1931.g.; vvg_skola@inbox.lv

Ģimnāzijas ēkas celtniecība sākās 1929.gadā, kad nodedzinātās Viļakas muižas vietā tiek likts pamatakmens trīsstāvu ēkas celtniecībai

10. Balvu Valsts ģimnāzija, 1930.g.; bpg@parks.lv
11. Franču licejs, Rīga, 1930.g. rfl@riga.lv

Liceja direktors Augusts Leimanis panāca, ka licejam 1929. un 1930. gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenburga projekta par 0,4 miljoniem latu tika uzbūvēta jauna ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 48, kur līdz 2015. gadam atradās Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte. 2015.gada nogalē Rīgas dome paziņoja, ka skola atgūs sakotnējās telpas Krišjāņa Valdemāra ielā 48 un mācības vidusskolai tiks pārceltas tur.

12. Nīcas sešklasīgā pamatskola, 1930.g.;

Nīcas vidusskola; nicasskola@gmail.com

Skola savu dzīvi sāk 1931./32.mācību gadā, kad Izglītības ministrija pārņēma valsts uzturēšanā trīs Nīcas pagasta pašvaldības skolas, apvienojot tās zem viena nosaukuma – Nīcas valsts pamatskola. Vienlaikus Izglītības ministrija uzsāk jaunas skolas ēkas projekta sastādīšanu. To uztic arhitektam Indriķim Blankenburgam. Skolas nama celtniecība izmaksā 150000 latus. 1933./34.m.g. skola jau aizņem daļu no jaunbūvējamās ēkas telpām.

13. Rūjienas Valsts ģimnāzija, Rūjiena, 1931.g.;

Rūjienas vidusskola; rv@rujienasvidusskola.lv

1930.gada 6.jūlijā tiek likts pamatakmens skolas celtniecībai Skolas ielā 24. 1931.gada 30.augustā tiek atklāta Blankenburga projektētā skola Skolas ielā 24.

14. Jūrmalas pilsētas 3.pamatskola, Melluži, 1932.-1938.g.

Pumpuru vidusskola; pumpuruvsk@edu.jurmala.lv

1932.gada 29.oktobrī svinīgi tiek ielikts pamatakmens Rīgas 3.pamatskolas jaunajai ēkai Pumpuros. 1934.gada 30.oktobrī notiek svinīgā skolas atklāšana.

15. Trapenes valsts sešklasīgā pamatskola, 1934.–1936.g.

Trapenes pamatskola; trapenes.skola@ape.lv

Laikā no 1934.gada līdz 1936.gadam tika uzcelta tagadējā Trapenes pamatskolas ēka. 2011.gadā aprit 75 gadi, kopš darbojas skola.

 

16. Rucavas valsts sešklasīgā pamatskola, 1934.-1938.g.

Rucavas pamatskola; skola@rucava.lv

17. Smiltenes Valsts ģimnāzija, 1936.g.

Smiltenes vidusskola; svs@smiltene.lv

18. Zemgales valsts sešklasīgā pamatskola, Demenes pagasts, 1936.-1937.g.

Zemgales vidusskola, Demenes pagasts; skola@demene.lv

1934 .– 1936.gads pašreizējās skolas ēkas celtniecība.

19. Jāņa Cimzes Valkas Valsts ģimnāzija, 1931.g.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija; gimnazija@valka.lv

1929. gada septembrī notiek pāreja no Cimzes semināra ēkas uz jauno, stalto namu. 1930. gada vasarā pabeidz skolas trešo stāvu, bet 1931.gadā – pagrabstāvu. 1932. gada oktobrī šo ēku iesvēta, un 1. aprīlī tai dod nosaukumu Valsts Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.

1926. gadā tapa jaunas skolas ēkas projekts, kura autors bija Izglītības ministrijas arhitekts Indriķis Blankenburgs. 1929. gada septembrī skola no vecās Cimzes semināra ēkas tika pārcelta uz jauno namu, bet celtniecības darbi tika pabeigti tikai 1931.gadā. 1932. gada 1. aprīlī skola tika pārdēvēta par Valsts Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju

20. Pamatskola, Dobele, 1938.g.

Dobeles Valsts ģimnāzija; gimnazija@dobele.lv

1938. gada 12. jūnijā tika iemūrēts pamatakmens tagadējai ģimnāzijas ēkai Dzirnavu ielā 2, kurā tolaik bija plānots izvietot Dobeles pilsētas un pagasta pamatskolu. Skolas projekta autors bija toreizējais Izglītības Ministrijas būvtehniskā biroja vadītājs Indriķis Blankenburgs.

21. Aknīstes valsts sešklasīgā pamatskola, Aknīste 1937.–1938.g.

Aknīstes vidusskola; aknistevs@gmail.com

1938./39. m.g. mācības notika jaunajā skolā – tagadējās skolas telpās. 2. pasaules kara laikā skolas telpas tika izmantotas par kara hospitāli

22. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsis, 1937.-1938.g.

Cēsu Valsts ģimnāzija; cvg@inbox.lv

1929./30.m.g. Cēsu valsts vidusskola pārdēvēta par Cēsu valsts ģimnāziju. Skolas vecā korpusa celtniecība sākās 1937.gada pavasarī, kad kalniņā aiz sliežu ceļa svinīgi tika ielikts pamatakmens (ēkas projekta autors Indriķis Blankenbergs). Celtniecība noritēja straujos tempos. Daudzus metrus dziļos skolas pamatus izraka ar lāpstām vien. Jau 1938. gada 1. oktobrī skolēni varēja doties uz savu jauno skolu – vienu no modernākajām Latvijā.

23. Pededzes pamatskola, Alūksnes novads, 1938.g. skola.pededze@aluksne.lv

 

24. Rīgas 1.Valsts ģimnāzija, Rīgas 3.Valsts ģimnāzija Rīga, 1938.g.

Rīgas 6.vidusskola; r6vs@riga.lv

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija; rv1g@riga.lv

Tagad šajā namā atrodas LU aģentūra Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

Rīgas 1.Valsts vidusskola 1923. gadā skola ieguva savas mājas Raiņa bulvārī 29 (tagadējā LU matemātikas un informātikas institūta ēka), nu jau ilgākam laikam. Atrazdamās šajā namā, skola ieguva nosaukumu – Pirmā Rīgas valsts ģimnāzija.

Trīsdesmitajos gados, skolēnu skaitam palielinoties, Jāņa Baumaņa projektētais skolas nams bija kļuvis par šauru, tāpēc 1938. gadā sākās tā pārbūves darbi. Arhitekta Indriķa Blankenburga vadībā necilā divstāvu ēka pārvērtās par staltu četrstāvu celtni. Pārbūves laikā meiteņu klases atradās Rīgas pilsētas tehnikumā Gaiziņa ielā, zēni neilgu laiku mācījās Poļu ģimnāzijas telpās, kas atradās bijušajās Jēkaba kazarmās, taču arī viņi drīz pārcēlās uz Gaiziņa ielu. 1939. gadā noslēdzās pārbūves darbi. Nu varētu atkal visi atgriezties savās mājās, taču sekojošais Izglītības ministrijas lēmums skolu sadalīja, izveidojot divas valsts ģimnāzijas – Pirmo un Trešo. Skolas dalījums 1. un 3. ģimnāzijā pastāvēja pavisam neilgi, jo jau pēc gada, sakarā ar vēsturiskajiem notikumiem, abas skolas atkal apvienoja. Ar Izglītības ministra P. Lejiņa lēmumu no 1940. gada 1. septembra visas ģimnāzijas tika pārdēvētas par vidusskolām, protams, mainījās arī mācību plāni. Ar ministra Lejiņa un Izglītības tautas komisāra J. Lāča pavēlēm 1940. gada vasarā tika apvienotas 1. un 3. valsts ģimnāzijas, īsi pirms rudens tās nodotas pilsētas pārvaldībā, kura tad atvēra skolu ar jaunu nosaukumu – 6. Rīgas pilsētas vidusskola, līdzšinējās 3. valsts ģimnāzijas telpās ar to pašu mācību aprīkojumu un gandrīz nemainīgu skolotāju un vadības sastāvu.Otrā pasaules kara laikā skolai tiek atjaunots ģimnāzijas nosaukums, un tā turpina darboties Raiņa bulvārī 29. 1944. gadā notika pēdējais 1. Rīgas valsts ģimnāzijas izlaidums

25. Dāvja Ozoliņa II pakāpes Valsts pamatskola, 1939.g.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola; vidusskola@ape.edu.lv

1938.gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenberga projekta tiek uzsākta jaunas, lielākas skolas celtniecība. Tā kļūst par vienīgo mācību iestādi plašākā apkaimē. 1944. gadā skola uz laiku pārtrauc mācības, jo ēkā tiek izvietota vācu karaspēka lazarete. Pati skola tiek nopūsta ar melnu aizsargkrāsu.

26. Mazirbes pamatskola, Dundagas pagasts, 1940.g.

Dundagas novads: dome@dundaga.lv

Atklāta un iesvētīta Dundagas pagasta Mazirbes pamatskola. Celta pēc I. Blankenburga projekta.

27. Krustpils pamatskola, kps48@inbox.lv

1924. gadā skola tika pārdēvēta par Krustpils 6 — klasīgo pamatskolu