Archive for aprīlis, 2022

  • Nezūdoša vērtība par Jāni Gresti.

     Nezūdoša vērtība par Jāni Gresti Sagaidot skolotāja, muzejnieka, ģeologa, jaunu pedagoģisko atziņu ieviesēja, rakstnieka, kolekcionāra, sabiedriskā darbinieka Jāņa Grestes (1876.23.06. – 1951. 02. 02.) 145.jubileju, viņa atcerei un nopelniem, un nezūdošu vērtību saglabāšanai kultūrvēsturnieks Jānis Polis un operators Vilnis Blūms  izveidoja videofilmu “Pret sienu tik ar pauri…” (Blaumanis par draugu). Filmas ...

  • Konkurss “Skolas karoga” stāsts noslēdzies. Atskats par padarīto- Bērnības debesīs ir tāda zvaigzne – skola

      “Bērnības debesīs ir tāda zvaigzne – skola” Latvijas Skolu muzeju biedrības valde izsludināja konkursu ”Skolas karoga stāsts” ar mērķi apzināt un popularizēt izglītības iestāžu vēsturi un skolu simbolus, kā arī skolēnu un pedagogu  labās prakses piemērus. Attīstīt skolēnu digitālās prasmes un kompetences, daudzveidīgi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – strādājot ar ...

  • Konference “Skolas vērtību saglabāšana 21. gadsimtā”

        Konferences ‘’Skolas vērtību saglabāšana  21. gadsimtā” darba kārtība: Plkst.13.00- 13.10 konferences atklāšana- SMB vadītāja Ineta Amoliņa Plkst.13.10- 14.00 prezentācija “Arhīvs un skola. Valmieras Zonālā valsts arhīva pieredze”- VZVA vecākā eksperte Māra Stabrovska Plkst.14.00- 14.40  prezentācija “Skolas vērtības un identitāte”-SMB vadītāja Ineta Amoliņa Plkst.14.40-14.50 pauze Plkst. 14.50- 15.50- konkursa “ Skolas karoga stāsts”-  pieredzes stāsti- prezentācijas (apm. ...