Kontakti

Skolu muzeju biedrības valdē ir:

Vēsma Sūna– valdes priekšsēdētāja

Tālrunis:+371 26821902

E- pasts: vesma.suna13@gmail.com

Ineta Amoliņa – valdes priekšsēdētājas vietniece

Tālrunis: +371 29723322
E-pasts: amolina000@inbox.lv

Zinaīda Soboļeva- valdes locekle

Tālrunis– 371 29113528

Ineta Krastiņa – valdes locekle
Tālrunis:
+371 29108465

Epasts: ineta-krastina@inbox.lv

Līva Irbe  – valdes locekle

Tālrunis: +371 28387824

Epasts:livairbe2@inbox.lv

Iveta Krastiņa- valdes locekle

Tālrunis: 371 28442692