Archive for aprīlis, 2021

  • Konference “Stunda skolas muzejā”

    Konference_2021 (2)Konference_2021 (2) gada 5. maijā plkst.13.00- 16.00 ZOOM platformā Konference “Stunda skolas muzejā. Pieredze stāsti” Darba kārtība: 00- 13.10 Svētku uzruna konferences dalībniekiem 10- 13.30 Pateicības vārdi konkursa “Stunda skolas muzejā” dalībniekiem. 30- 14.30 Lekcija- "Ieskats muzeju apmeklētāju pētījumos. Kā secinājumus izmantot skolu muzeju praksē?"- Danute Grīnfelde- radoša ...

  • Konkurss “Stunda skolas muzejā”

        Saskaņots Skolu muzeju biedrībā, Valmieras Valsts ģimnāzijas administrācijā un VVĢ reģionālajā metodiskajā un pedagogu tālākizglītības centrā Rīkojuma nr.09.2301/1.20/21/8, 23.02.2021.     Konference   “Stunda skolas muzejā” izglītības iestāžu labā prakse skolas vēstures notikumu izzināšanā un popularizēšanā   Nolikums   Pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai) Pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai ...