Archive for janvāris, 2023

  • “Skolas simboli”- labās prakses piemērs. Nolikums

      Apstiprināts Skolu muzeju biedrībā 2023. gada 3. janvārī “Skolas simboli” - izglītības iestāžu labā prakse skolas vēstures izzināšanā un popularizēšanā Nolikums MĒRĶIS Veicināt un popularizēt izglītības iestāžu vēstures izzināšanu, apzinot un pētot vēstures avotus, izstrādājot avotu pētījumā balstītu materiālu apkopojumu. UZDEVUMI 1. Sekmēt skolēnu, pedagogu un sabiedrības pārstāvju sadarbību skolas vēstures un tās simbolu apzināšanā, izpētē, saglabāšanā ...

  • Sanāksme 2023. gada 16. janvārī. Reģistrācija.

      Aicinām uz Skolu muzeju biedrības tikšanos 16. janvārī plkst. 16:00 ZOOM. Reģistrācija šeit (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG2NSQwVeOlOJWP1DZzesUPZVRum6yE-dwF-4279bnamYBtQ/viewform ) Vēsma Sūna un SMB valde

  • Iespēja sekot Facebook profilam

      Skolu muzeju biedrība Kopš 2022. gada novembra Skolu muzeju biedrībai izveidots profils Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100088424761174). Tajā jau varat lasīt par notikumiem un izstādēm muzejos un izstāžu zālēs. Sekot līdzi muzeja darbā noderīgu grāmatu apskatam. Nākotnē veidosim īsus aprakstus par Latvijas svētku, atceres un atzīmējamām dienām. Ievietosim informāciju par Skolu muzeju biedrības pasākumiem. Esiet aktīvi savas skolas muzeja ...