Archive for jūnijs, 2022

  • Lepni par savu skolu

      Uzaicinātajiem Rencēnu pamatskolas absolventiem skolas laiks uzziedēja mācību gada pēdējā dienā pasākumā “Laureāts” kopā ar tagadējiem skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem, bet direktore Dina Oliņa un viņas vietniece mācību darbā Zane Lapere novērtēja skolēnu veikumu, rosinot zinību kalnā kāpšanu turpināt vasaras brīvlaikā ar citām aktivitātēm. Pateicības par skolas vārda atpazīstamību novada ...

  • Absolventa – Rencēnu “maestro” muzikālais ceļš

      Skaņdarbi un dziesmas kā garīgās enerģijas avoti absolventa Jāņa Timermaņa dzīvē devušas iespēju no tām attīstīt savas muzikālās prasmes. Dzirksts aizdegās bērnībā, mācoties Rencēnu astoņgadīgās skolas sākumklasēs. Izšķirošais brīdis bija Rencēnu prāģeru viesošanās ģimenes svinībās. Vīri savus instrumentus atstāja “Indrānos” uz trim dienām līdz mēģinājumam kultūras namā. Kāds prieks un ...

  • Konkursa “Skolas karoga stāsts” rezultāti

      Atzinības raksts Ziemeļvalstu ģimnāzijai par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā Rīgas 49. vidusskolai  par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā Valmieras Valsts  ģimnāzijai par iegūto 2. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā Kocēnu pamatskolai par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” ...