Archive for marts, 2023

  • Vēstures stundas Balvu Valsts ģimnāzijā

      Vēstures stundas Balvu Valsts ģimnāzijā 2023.gada 2.martā Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja, vēstures skolotāja Irēna Šaicāne 10.a un 10.b klasē novadīja vēstures stundas, kas saistījās gan ar apgūstamo 2.tematu „Mūsdienu sabiedrības attiecības ar vēsturi”, gan ar Latvijā pieņemto likumu par atceres un atzīmējamajām dienām. Lai stundas tematu aktualizētu, skolotāja stundas sākumā skolēniem lūdza ...