Par mums

Skolu muzeju biedrības atjaunošana

Mainoties politiskajai sistēmai Latvijā, skolās iestājās apjukums un iesākās padomju laika liecību likvidēšana. Pieaugušo izglītības apvienībā Rīgā, Merķeļa ielā 11, ko vadīja Anita Jākobsone, balstoties uz vēstures pētnieka Dr. hyst. Alfrēda Stara ierosmi, 75 skolu muzeju vadītāji 1998. gada 21. decembrī izveidoja Skolu muzeju asociāciju, ko 2006. gadā pārreģistrē par Skolu muzeju biedrību LR UR ar Nr. 40008041079.

 

Valdes priekšsēdētāji

1998. – 2005. – Aina Elita Zumente

2005. – 2010. – Līga Meldere

2010.-2014. – Zinaīda Soboļeva

2014.-2022.-Ineta Amoliņa

Kopš 2022. gada – Vēsma Sūna

 

Skolu muzeju biedrības viens no galvenajiem mērķiem ir atjaunot un veidot jaunus muzejus izglītības iestādēs kā Kultūras un izglītības centrus.

Skolu muzeji Latvijā (šeit prezentācija).

Uzdevumi

 • aicināt skolu vadības atbalstīt Muzeju veidošanos skolās
 • Muzeja krājumu izmantot mācību procesā skolēnu pilsoniskajā audzināšanā
 • bagātināt skolotāju zināšanas un pieredzi muzeju darba vadībā
 • aktivizēt pašu skolēnu darbu muzeja pārvaldē, pasākumu organizācijā un muzeja prezentēšanā sabiedrībai
 • rosināt skolēnus, skolotājus un brīvprātīgos iesaistīties sava novada vēstures un kultūrvērtību apzināšanā

 

Aktivitātes, darba virzieni

 • konsultācijas
 • semināri, konferences
 • tikšanās, pēcpusdienas
 • pieredzes apmaiņa
 • konkursi
 • kursi 8, 16, 24 un 36 h apjomā
 • meistarklases, darbnīcas
 • metodisko materiālu veidošanas paņēmieni