Archive for decembris, 2014

  • Muzeju skates nolikums

    Aicinājums visu Latvijas skolu muzeju padomēm piedalīties skatē "Skolas izcilo personību galerija". Muzeja- skates nolikums 2015.  

  • Integrēts seminārs „Muzeju pedagoga un padomes darba sadarbība”

    Rudīte Liepiņa semināra dalībniekus sagaida savā vēstures kabinetā, kurš ir gaumīgi iekārtots, darbam viss sagatavots – ekrāns, dators, apskatāmie albumi. Ar visiem sasveicinās muzeja prezidents Dāvis Freidenfelds, visu vārdā apsveic R.Liepiņu ar nomināciju un norāda, ka pateicoties Rudītei Liepiņai viņu ir tik daudz un grib bērni strādāt. Stāda priekšā savu ...

  • KONFERENCE „50 GADI KOPĀ AR MATEMĀTIKU”

    Konferenci organizē uz vada Rīgas Valsts 1ģimnāzijas muzeja padome. Aicinātas valsts ģimnāzijas un muzeju padomes. Skola atbildīgi konferencei sagatavojusies. Reģistrācijā muzejnieki katram izsniedz darba mapes, bet skolas vadība dalībniekiem paredzējusi pusdienas. Konferenci aulā atklāj direktors Māris Brasla, muzikālu sveicienu sagatavojis koris - diriģente Ineta Gerševica. Pēc svinīgās daļas muzeja pedagogs ...