Jaunumi

Skolu muzeju biedrībai 110

Pievienots: 06/12/2022

       Skolu muzeju biedrībai – 110

 

Katru dienu Latvijas  skolu muzejnieki  devušies pretim tam labajam, kas ar viņiem noticis. Un sniegots novembra rīts gaidīja pedagogus LU konferencē “No pagātnes uz nākotni”. Tieši šogad apritējuši 110 gadi, kopš, muzejnieka talanta apveltīts, viens no visredzamākajiem Latvijas republikas izglītības sistēmas pamatlicējiem un veidotājiem Jānis Greste izstrādāja statūtus un reģistrēja Skolu muzeju biedrību. Muzejos laikmeti sasaucas un atmiņas atdzīvojas.

Noietais ceļš biedrībai līdz šodienai iezīmējies sarežģīts, jo tas bijis pakļauts reformām, totalitārām varām, konformismam u.c. 1998.gadā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā skolu muzejus pieteica kā sabiedrisku organizāciju – muzeju asociācija, bet vēlāk 2006.gadā pārreģistrēja par biedrību kā Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļu. Atjaunošanas iniciatori bija dr. hist. Alfrēds Staris un pirmā valdes priekšsēdētāja Aina Elita Zumente. 2010.gadā skolotāju profesiju sarakstā panāca ierakstu Muzeja pedagogs.  Nozīmīgu ieguldījumu skolu muzeju darbības (SMB) aktivizēšanā  izrādīja Rīgas interešu izglītības metodiskā centra izglītības iestāžu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja Zinaida Soboļeva. Viņa ar degsmi un aizrautību sastādīja grāmatu “Palīgs muzeja pedagogam”, kas bija notikums visai muzejnieku saimei Latvijā. Astoņus gadus kā valdes priekšsēdētāja biedrību balstīja Ineta Amoliņa – Valmieras VĢ vēstures skolotāja, muzejniece, gide.

Konferenci atklāja I. Amoliņa. Svētku sveicienu saņēmām no VISC  Neformālās izglītības departamenta direktores Agras Bērziņas, un RIIMC vadītājas Ingas Cimiņas. Ieskatu LU un SKM sadarbībā savā prezentācijā akcentēja LU emeritētā profesore Aīda Krūze. No idejas līdz realizācijai, Okupācijas muzeja Nākotnes nama stāsts pamatīgi izskanēja Viskonsijas universitātes Madisonā vācu valodas un literatūras emirētā profesora , Okupācijas muzeja biedrības biedra Valtera Nollendorfa sniegumā. Par Minsteres Latviešu ģimnāzijas stāstu un personībām runāja Latviešu kopības Vācijā padomes priekšsēde Aija Ebdena.

Muzejnieki, kuri ilgstoši bija ieguldījuši  savas aktivitātes Muzeju biedrības atjaunošanā un darbībā, atrodot pamatvērtības, uz kurām balstīties, saņēma apbalvojumus “Goda muzejnieks”. Viņu vidū Z. Soboļeva ( SMB valdes priekšsēdētāja), A. E. Zumente (SMB valdes priekšsēdētāja, Rīgas 1.VĢ), Dzintra Meijere (Jelgavas VĢ), Gunārs Kušķis (skolotājs, vēstures pētnieks), Jānis Polis (vēsturnieks, videofilmas izveidotājs par J. Gresti), Malvīne Loce (Ciblas vsk.), Ļubova Ruško (Rīgas 40.vsk.), Rudīte Liepiņa (Rīgas 25.vsk.), Irēna Šaicāne (Balvu VĢ), Inese Birzkope (Rencēnu psk.).

Pārskata ziņojumu par SMB darbību sniedza tās priekšsēdētāja I. Amoliņa un aktīvistes. Atskatā tika novērti konkursi: “Skolai izcilo personību galerija”, “Manas skolas soma”, “Skolas karoga stāsts”, “Stunda muzejā”. Tika atvērta  Andreja Grāpja sakārtojumā grāmata “Jānis Greste. Fotostāsts”, kas dod vizuālu ieskatu par skolotāju, muzejnieku, rakstnieku, ģeologu, sabiedriskā darbinieka dzīves brīžiem. Jāņa Poļa un operatora Viļņa Blūma radītā videofilma “Pret sienu tik ar pauri…”  veltīta J. Grestes 145. dzimšanas dienai.

Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja I.Birzkope runāja par absolventiem, kuriem ceļu uz izcilību iezīmējusi skola un muzejs stiprinājis sadarbību, radot iespēju no parauga spēka iedvesmoties. Ja notikumi un paveiktais veido laika zīmes, tad aiz tām vienmēr atrodas skolā gaidīti bijušie rencēnieši: Jānis Gustsons, Andrejs Upmacis, Mirdza Lībiete, Inese Lazda, Dace Dalbiņa, Juris Dalbiņš, Jāzeps Baško, Inta Pētersone. Skolas un muzeja pasākumos absolventi nāk ar savu uzkrāto bagātību, tā pagātni ienesot tagadnē, un mēs savukārt radam gandarījumu, apgalvojot, ka viņu sasniegtais dzīves ceļā būvē nākotni, sazinoties ar dažādu paaudžu skolēniem, tā būvējot arī pasaules nākotni. Un viņi māca nest Latviju sirdī, jo “dzīvi patiesi mīlot, daudz gaišāks kļūst laiks”. Kocēnu pamatskolas muzeja pedagoģe Elga Olmane dalījās pieredzē par savām un muzeja pulciņa aktivitātēm sadarbībā ar dažāda vecuma un profesiju cilvēkiem, organizējot nodarbības noteiktos laikos noteiktā vietā par skolas un pagasta vēsturi. Nodarbību laikā izmantota I. Amoliņas izveidotā grāmata par izciliem Kocēnu novada cilvēkiem. Viņa iepazīstināja ar muzeja telpu un materiālu izvietojumu, arī iegūtajām īpašām lietām. Uzzinājām, ka skolēniem patīk radoši izzinošā spēle “Meli vai patiesība”.

Vislielākā pateicība no konferences dalībniekiem SMB valdes priekšsēdētājai I. Amoliņai, kura to sagatavoja, ļaujot satikties erudītām personībām. Turpmāk SMB vadīs jaunievēlētā valde- SMB vadītāja Vēsma Sūna (Ziemeļvalstu ģimnāzija), vadītājas vietniece Ineta Amoliņa (Valmieras Valsts ģimnāzija), valde- Ineta Krastiņa (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) , Līva Irbe ( Dundagas vidusskola), Iveta Krastiņa (Pļaviņu vidusskola).

Izgaismojas Z. Soboļevas teiktais, ka” katras izglītības iestādes vēsture dod iespēju augt par Latvijas patriotiem, meklējot pozitīvo sevī, ģimenē, valstī un domāt par sava dzīves ceļa izvēli katram skolēnam”. Un tā glabājas muzejos ar faktiem, tie runā, bet laiks izvērtē patiesības.  Lai arī laika gaitā viedokļi mainās, pamatvērtības nepazūd.

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja speciāliste