Jaunumi

Konference “Skolas vērtību saglabāšana 21. gadsimtā”

Pievienots: 01/04/2022

 

 

Konferences ‘’Skolas vērtību saglabāšana  21. gadsimtā”

darba kārtība:

Plkst.13.00- 13.10 konferences atklāšana- SMB vadītāja Ineta Amoliņa

Plkst.13.10- 14.00 prezentācija “Arhīvs un skola. Valmieras Zonālā valsts arhīva pieredze”- VZVA vecākā eksperte Māra Stabrovska

Plkst.14.00- 14.40  prezentācija “Skolas vērtības un identitāte”-SMB vadītāja Ineta Amoliņa

Plkst.14.40-14.50 pauze

Plkst. 14.50- 15.50- konkursa “ Skolas karoga stāsts”-  pieredzes stāsti- prezentācijas (apm. 5 min.)

Balvu Valsts ģimnāzija “ Karoga tapšanas ceļš no 1937. gada līdz 1939. gadam”- muzeja vadītāja Irēna Šaicāne

Iecavas vidusskola “ Skolas karoga video stāsti” 6. kl. skolnieces Paula Pūķe, Anete Āboliņa, Ksenija Potapova un muzeja vadītāja Dace Greiža

Rīgas 49. vidusskola “1989. gada un 2015. gada notikumi, simbolu atdzimšana”-12. kl. skolniece Evelīna Liepiņa un muzeja vadītāja Aina Babre

Valmieras Valsts ģimnāzija “ Pēc 50 gadiem…”- 11. kl. skolniece Zane Lezdiņa un muzeja vadītāja Ineta Amoliņa

Ziemeļvalstu ģimnāzija- “ 1996. gada stāsts”- 12. kl. skolnieks Dāvids Germants un muzeja vadītāja Vēsma Sūna

Dundagas vidusskola “ Karoga pase, simbolu nozīme  un karoga svētki’- 7. kl. skolniece Evelīna Jaunbirze un muzeja vadītāja Līva Irbe

Kocēnu pamatskola “ Karoga spēka vārdi”- 7.kl. skolniece Kitija Vantere un muzeja vadītāja Elga Olmane

Plkst.15.50-16.00 debates un noslēgums

 

Saite    ej.uz/vvg-sarunas  ( būs jāiekopē)