Jaunumi

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES MUZEJA PEDAGOGAM Pasākumu plāns 2012./2013.m.g.

Pievienots: 17/10/2012

1.ORGANIZATORISKI

Septembrī – atvērt SMB mājas lapu – skolumuzejubiedriba.lv
Decembrī – prezentēt SMB prospektu
Janvārī – izdot kalendāru „SMB 100”
Martā – virtuāli prezentēt Izglītības iestāžu muzeji
Maijā – izdot metodisku tradīciju apkopojumu

2.PUBLISKIE PASĀKUMI

27.septembrī – piemiņas brīdis pie J.Grestes atdusas vietas Raiņa kapos.
28.septembrī – konferences ieskaņas pasākumi:
– Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā – muzeju prezentācijas
– Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā – grāmatu izstāde
– Eiropas mājā – Skolu muzeju vēstījums nākotnei
29.septembrī – konference „Izglītības iestāžu muzeji – neatņemama Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa”
Līdz 10.novembrim – novērtēt skolēnu muzejnieku darbi izglītības iestādēs
Līdz 22.novembrim – skolu muzeju pašpārvaldē izvērtēt gatavošanos Latvijas 95.gadadienai
04.01.2013. – Pateicības pēcpusdiena Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8.
20.04.2013. plkst. 12:00 – Darba pārskata sanāksme – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8.
Maijā – muzeju dienas izglītības iestādēs

VALDES SĒDES

16.oktobrī – konferences darba analīze darba plāns 2013.gadam
01.novembrī – izvērtēt pasākumus Latvijas 95.gadadienai
04.janvārī – kursu, semināru, meistarklašu darba saturs un perspektīva
28.aprīlī – par muzejnieku darba samaksu un Latvijas 95.gadadienas pasākumu scenārijs.

MĀCĪBAS

Marta brīvlaikā – Kursi muzeju vadītājiem iesācējiem „Muzeja galvenās funkcijas izglītības iestādē” A – 36 h, Ls 36
Augustā – Kursi muzeju vadītājiem ar pieredzi „Izglītības iestādes muzejs – mācību- audzināšanas daļa skolā” A – 36 h, Ls 36
Meistarklases nodarbības – 12 h, Ls 15, notiek Merķeļa ielā 11, Rīgā, pieteikties e-pastā: zinaida.soboleva@riga.lv
– 2.-3.janvāris– Krājuma dokumentēšana – G.Dreiblate
– 23.-24.februāris – Muzeja izmantošana mācību procesā – I.Šaicāne
– 22.-23.marts – Muzeja krājuma digitalizēšana – R.Liepiņa
– 12.-13.aprīlis – Darbs ar muzeja pašpārvaldi – Z.Soboļeva