Jaunumi

Dzejas dienas Rencēnu pamatskolā

Pievienots: 21/10/2022

 

 

                                            Dzejas dienu mozaīka

 

Dzejas mēnesis aizlidojis līdz ar gājputniem, bet notikušās aktivitātes Rencēnu pamatskolā palikušas ierakstītas un nofotografētas skolas un muzeja dienasgrāmatās. Novadpētniecības pulciņa dalībnieki veidoja tradicionālo Dzejas koku ar krāsainu putnu siluetiem, kuros skolēniem no 4.klases – 9.klasei, skolotājiem un darbiniekiem vajadzēja ierakstīt savu latviskāko vārdu. Iepazināmies ar iepriekšējā gadā izdoto Latviešu valodas aģentūras grāmatu “Mans latviskākais vārds”, kur atrodam Valsts prezidenta Egila Levita latviskāko vārdu “pavei!”, kam, protams ir sinonīmi. Dzejas koka veidošanā palīdzēja literatūras skolotāja Indra Mūrniece un klašu audzinātāji. Putnu siluetos ierindojās 62 vārdi. No tiem visbiežāk atkārtojās tādi, kas visspilgtāk raksturo latviskās vērtības: valoda, svētki, tauta, tad koku nosaukumi, pārtika, bet virsvērtību atspoguļoja: miers, zeme, saule, debesis, darbs. Bija arī tādi neparastāki, kā “nē!”, “sveikiņi!

Novadpētnieki: Herta Zilberte, Ramona Tkačenko, Markuss Lapiņš, Adrians Žavoronkovs un pieaugušie seniori: Sarmīte Vēvere, Inese Birzkope devās sakopt absolventa, dzejnieka Viļa Cedriņa piemiņas vietu Rencēnu pagastā. Pie skolas muzeja viņi no rudens ziediem izveidoja lielu uzrakstu DZEJA, ko nomainīja visu mēneša laiku ar jauniem ziediem.

Skolas kolektīvs noklausījās koncertu “Dzejas dienas mūzikā”, ko koncertlekcijā par godu Māras Zālītes un komponista Zigmara Liepiņa 70-gadu jubilejām sniedza Rūta Dūduma Ķirse un Jānis Ķirsis. 6. – 9.klašu skolēni tikās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu, ko rīkoja Rencēnu 1.bibliotēkas bibliotekāre Andra Auniņa. Skolas novadpētniecības muzejā novadpētnieki iekārtoja divas izstādes, veltītas rakstnieka un gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa 145.dzimšanas dienai , un otrajā varēja iepazīties ar rencēniešu sarakstītajām grāmatām: A. Gavares, V. Cedriņa, V. Āboltiņa, V. Deruma, M. Grimmas, M. M. Medņa, M. Lībietes, V. Ruņģes.

Arī skolēni tika aicināti veidot radošos literāros darbus Preiļu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Roberta Mūka muzeja un Valkas novada Centrālās bibliotēkas, Valkas novada Valkas pagasta saieta nama “Lugažu muiža” rīkotajos konkursos. Lugažu bibliotēka aicināja uzrakstīt dzejoļu kopu vismaz ar 7 dzejoļiem tēmā “Tu arī mani spēsi izpildīt”. Viņu konkurss veltīts dzejnieku – Artura Gobas un Velgas Kriles atcerei. To paveica Adriana Sinkevičiute (8.kl.) un Beatrise Vosa (6.kl.). Gatavojoties dzejnieka, filozofa, reliģiju pētnieka Roberta Mūka100. jubilejai, tapa 7 darbiņi tēmā “Iztēle ir realitāte”: pasakas, teika, dzejoļi, fabula. Tos sacerēja: Linards Dedzis (9.kl.), Adriana Sinkevičiute (8.kl.), Paula Stapulionīte un Agnese Zīverte (7.kl.), Beatrise Vosa (6.kl.), Herta Zilberte un Ramona Tkačenko (5.kl.). Darbiņi nosūtīti vērtēšanai.

Skolotāji, bērnudārza  un skolas darbinieki tikās ar dzejnieku, dziesminieku Valdi Atālu. Daudzkrāsainas un izzinošas skolā izvērtās šī gada Dzejas dienas.

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja speciāliste

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100