Jaunumi

Aizrautība, kas iedvesmo

Pievienots: 09/06/2016

Jebkurā dzīves posmā satiktie cilvēki ir mūsu skolotāji. Šo pārliecību pēdējo divu nedēļu laikā guvu divreiz. Pirmoreiz – 20. maijā, kad man kopā ar biedrības “Latviskais mantojums”, Bejas pamatskolas un Bejas novadpētniecības centra pārstāvjiem bija iespēja piedalīties Skolu Muzeju biedrības, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētajā konferencē, kas bija veltīta Jāņa Grestes 140 gadu atcerei, un otrreiz – Iedvesmas Stundā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada vidusskolas skolēniem. Tajā savu profesionālo un dzīves pieredzi ceļā uz personiskajiem sasniegumiem atklāja Latvijā pazīstamas personības, kuru darbība ir nozīmīga dažādās sabiedrības jomās.

Skolotājs, pētnieks, kolekcionārs, literāts, jaunu pedagoģisko atziņu ieviesējs – tik plašs bija mūsu izcilā novadnieka Jāņa Grestes darbības lauks. Aizrautīgs un radošs nemiera gars – tāds viņš bija savā dzīves laikā. Vai gan citādi būtu izveidojies viņa sekotāju pulks – “grestieši”, kā sevi mēdza dēvēt viņa skolēni, kuri turpināja pulcēties ko-pā arī tad, kad viņu skolotājs jau bija mūžībā.

Par “grestiešiem” gribas dēvēt arī skolu muzeju biedrības dalībniekus, kurus satikām Jelgavā un kuri šodien ir Jāņa Grestes aizsāktā ceļa turpinātāji. “Grestieši” ir arī mūsu pašu kultūrvēsturnieks Jānis Polis, Bejas novadpētniecības centra pārzine Jolanta Baldiņa, kuri nenogurstoši popularizē Jāņa Grestes vārdu gan Alūksnes novadā, gan arī aiz tā robežām, atgādinot, ka Alūksnes pusē bērnību pavadījusi un pirmās darba gaitas uzsākusi patiesi unikāla personība.

Tādēļ šodien Jānis Greste tik labi iederētos Imanta Ziedoņa fondā “Viegli” – ar savu uzdrīkstēšanos realizēt savu pārliecību, izstrādāt galvu reibinošus trakumus, kā Gresti raksturojuši viņa darba turpinātāji. Pie šīs domas nonācu, ģimnāzijā notikušajā Iedvesmas Stundā klausoties vienu no fonda “Viegli” dibinātājām Ināru Kehri, kura, starp citu, bērnībā sapņojusi kļūt par Valsts prezidenti, jo domājusi, ka tā varētu dzīvot jēgpilni un strādāt citu labā. Viņai piepildījuma sajūtu sniedz radošums jebkurā izpausmē. Un ja kaut vienam skolēnam pēc tikšanās ar Ināru radās iedvesmas dzirksts, tad Latvijā būs par vienu nemiera garu vairāk.

Dace Plaude //Malienas Ziņas 2016. gada 24. maijā