Jaunumi

Atceres konference skolotājam Jānim Grestem

Pievienots: 09/06/2016

Latvijas Skolu muzeju biedrība, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un Rīgas IIMC rīkoja pasākumu – konferenci, veltītu izcilā skolotāja, pētnieka, kolekcionāra, literāta, jaunu pedagoģijas atziņu ieviesēja, muzejnieka J. Grestes sasniegumiem, sagaidot viņa 140. dzimšanas dienu. Konferenci vadīja SMB valdes priekšsēdētāja Valmieras VĢ vēstures skolotāja, muzeja vadītāja Ineta Amoliņa. Kopā ar viņu uz Jelgavu devās muzeja aktīvisti – skolēni un Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja Inese Birzkope; arī Rencēnos zināmie cilvēki: dzejnieka V. Cedriņa dēls Gundars un mazdēls Alvils, kuri dzīvo Jelgavā, ar interesi klausījās izcilības piemēros. Ar klusuma brīdi godinājām nesen aizsaulē devušos ilggadējo Lapmežciema skolas un pagasta muzeja vadītāju, SMB valdes bijušo locekli Mudīti Bērziņu (saistība ar Valmieru un Ēveles pagastu). Rīgas IIMC vadītājas Ingas Cimiņas apsveikums izskanēja kā pateicība  mūsdienu muzejnieku aizrautībai.

Jelgavas muzeja direktore Gita Grase sveica ieinteresētos, Grestes vārdu saistot ar viņa personības ilgo starojumu, kaut ikdienā tas nav tik ļoti pamanāms. Vēstures pētnieks Andrejs Dābols iepazīstināja ar izveidoto izstādi. Kultūrvēsturnieks Jānis Polis runāja par izcilā pedagoga bērnības zemi Alsviķos. I. Amoliņas atraktīvā prezentācija  par J. Grestes saistību ar Valmieru pārsteidza klausītājus. Jelgavas Valsts ģimnāzijas muzeja speciāliste Laima Ozoliņa iepazīstināja ar Grestes darbību Jelgavas 2. ģimnāzijā, parādot viņa darbību filmā. Savdabīgs skatījums izgaismojās fotostāstā Rakstniecības un mūzikas muzeja kolekcijas kuratoram Andrejam Grāpim. Ilggadējā Jelgavas VĢ skolu muzeju vadītāja Dzintra Meijere nolasīja pašas veidotu eseju par J. Gresti. RIIMC Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja Zinaida Soboļeva atgādināja par J. Grestes muzeju kustību 20. un 21. gadsimtā, domājot par šodienas skolu muzejnieku vietu un viņu novērtējumu nākotnes sabiedrības veidošanā un turpmāko darbību J. Grestes līdzbiedru devuma izgaismošanā. Atceroties Grestes atziņu, „Ja divi dara vienu un to pašu , tad rezultāts var arī nebūt viens un tas pats,” augsim un izpaudīsimies savā laikā!

Ieceres par muzejnieku patriotisko darbu turpmāk saistāmas ar Skolu vēstures galeriju izveidošanu, kurās tiktu atspoguļoti izglītības iestādes sasniegumi: sumināti skolotāji un skolēni – olimpiāžu dalībnieki, Dziesmu un deju svētku panākumi, bet, gatavojoties Valsts simtgadei, SMB aicina iestādīt ozolu „Stiprai un radošai Latvijai”.

 

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja