Jaunumi

Aicinājums skolām, skolu muzejiem un novadpētniekiem!

Pievienots: 20/04/2017

 

Aicinājums Latvijas skolu kolektīviem,  skolu

muzejniekiem un novadpētniekiem

“Es radu Latviju – es daru Latviju!”

Latvijas Valsts simtgades svinību ietvaros aicināsim ikvienu domāt par savu devumu valsts dzimšanas dienā, kā arī par visa skolas kolektīva ieguldījumu simtgadei.

Nozīmīga dāvana varētu būt katras skolas soma, kurā varētu ielikt  informāciju par izglītības iestādi, skolēniem un skolotājiem, kas tajā mācījušies un strādājuši, par izglītības sistēmu 100 gadu garumā. Skolas soma varētu būt kā virtuāls ceļojums, foto kolāža vai stāstījums par skolas dzīvi, kas aizraujošā veidā palīdzētu uzzināt par katru mācību iestādi.

Veidosim  filmas par skolas dzīvi – mācību darbu, pasākumiem un ārpusskolas aktivitātēm, izmantosim bagāto fotogrāfiju krājumu un cilvēku atmiņas!

Atklāsim skolas celtniecības noslēpumus – iepazīsimies un pētīsim skolu celtniecības projektus, darba gaitu, izmantojot  arhīvu dokumentus!

Atvērsim skolas  vēstures muzejus, istabas, gaiteņus, leposimies ar saviem skolēniem un skolotājiem! Ja izglītības iestādes atrodas mikrorajonos, tad  izveidosim radošos kvartālus – piedāvāsim radošas muzeja programmas visiem interesentiem ārpus skolas (autobusos, pagalmos,veikala skatlogos, parkos u.c.)!

Aicinām rakstīt grāmatas un hronikas par skolas vēsturi, par iespējām, par izaugsmi un mācību iestādes cilvēkiem, jo cilvēks ir lielākā valsts vērtība!

Apzināsim cilvēkus, kuri piedalījās 1918. gada 18. novembra pasākumā un Brīvības cīņās, sagatavosim pasākumus un veidosim lepnuma stāstus! Uzrakstīsim pateicības vēstules Latvijas Valsts likteņa veidotājiem!

Simtgades kulminācija, protams, būs 2018. gads. Bet svinības sāksies jau 2017. gadā un aptvers piecu gadu posmu, simboliski akcentējot, ka Latvijas valstiskuma izcīnīšana un nostiprināšana nenotika vienā dienā. Ko mēs, skolēni un skolotāji, varam uzdāvināt Latvijai, ko veltīt un kādas paliekošas vērtības atstāt nākamajiem 100 gadiem. Tā ir katra cilvēka atbildība un ieguldītais darbs, jo tikai pēc labi padarītā svētku svinēšana dod gandarījumu un prieku. Tas ir svinību laiks, kurā izgaismojam savas izcilības, atklājam talantus un viņu  spējas, parādām svarīgāko izglītībā, arī neaizmirstam vismazāko ieguldījumu progresa attīstībā.  Kopīgie un mērķtiecīgie pasākumi ir tie, kas saliedē tautu, kas mums visiem liek justies labāk. Lai darbīgums un atbildība ir rītazvaigzne nākamajiem simts gadiem!

Latvijas Skolu muzeju biedrība