Jaunumi

Konkurss “Manas skolas soma”

Pievienots: 21/04/2017

 

 

 

 

Latvijas Skolu muzeju biedrības konkurss

“Pieloc, māsiņ, skolas somu

Bagātiemi gabaliem…”

/Latviešu tautas dziesma/

2017./2018. mācību gads

NOLIKUMS

 

  1. Konkursa mērķis ir aktivizēt Latvijas skolu muzeju un novadpētnieku  darbību, iepazīstinot sabiedrību ar skolas vēsturi.
  2. Konkursa uzdevumi

1) veidot prasmi apzināt, apkopot un atlasīt vēstures avotus;

2) attīstīt prasmi veidot darbus dažādās formās;

3) veicinātdigitālās prasmes.

  1. Konkursa tēma “Manas skolas soma” (vizītkarte)

Anotācija: 2017./2018. mācību gadā konkurss ir veltīts Latvijas Valsts simtgadei. Nozīmīga dāvana varētu būt katras skolas soma, kurā varētu ielikt  informāciju par izglītības iestādi, skolēniem un skolotājiem, kas tajā mācījušies un strādājuši, par izglītības sistēmu 100 gadu garumā. Skolas soma varētu būt kā virtuāls ceļojums skolas vēsturē, spēle, referāts, foto kolāža vai stāstījums par skolas dzīvi, kas aizraujošā veidā palīdzētu uzzināt par katru mācību iestādi, piemēram, fotogrāfijām, atmiņām, dokumentiem, dienasgrāmatām, vēstulēm, intervijām, u. c. No avotu sniegtajiem datiem konkursa dalībniekiem jāveido materiāls, kuru varētu pievienot izglītības iestādes mājas lapai

  1. Konkursa dalībnieki skolu kolektīvi, skolu muzeji, novadpētnieki, skolēnu pašpārvaldes
  2. Darbu iesniegšana

Darbi jāpiesaka e-pastā amolina000@inbox.lv līdz 2018. gada 31. janvārim, norādot katras skolas mājas lapas adresi, kurā būs aplūkojams konkursa darbs.

  1. Dalībnieku apbalvošana

Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2018. gada 21. februārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā (datums un vieta var tikt mainīti). Uz konkursa noslēgumu un apbalvošanu uzaicinās konkursa dalībniekus un konsultantus, kas būs ieguvuši augstākos vērtējumus. Dalībnieki un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas.

  1. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji

Konkursu rīko Skolu Muzeju biedrība un Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs

  1. Informācija par konkursu
  2. SMB rīkotajos pasākumos un interneta mājas lapā www.smb.lv
  3. sazinoties ar projekta koordinatori Inetu Amoliņu, tālrunis 29723322, e-pasts: amolina000@inbox.lv