Jaunumi

Skolu muzejnieki- Rīgas muzeju krātuvē. Iedvesmojies!

Pievienots: 31/08/2023

 

Tiekas muzejnieki

 

Latvijas Skolu muzeju biedrības valde aicināja skolu muzeju vadītājus un novadpētniekus piedalīties profesionālās pieredzes pasākumā Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē Rīgā, Pulka ielā 8.

Draudzīgi tikām sagaidīti un direktores vietnieces krājuma darbā Inetas Antones pavadīti, iepazinām jauno namu, kas atvērts no 2020.gada. Te plašajās telpās ietilpināti triju muzeju: Nacionālā vēstures, Mākslas, Rakstniecības un mūzikas, nedaudz arī kino vēstures krājumu glabāšana. Iepazīstam izstāžu zāli, publisko pasākumu telpu, lasītavu, mūzikas instrumentu glabātuvi, teātra rekvizītu, grāmatu, gleznu un personīgo izcilu mākslas cilvēku lietas un darbojamies ar elektroniskās uzskaites katalogu, lai iegūtu uzziņas par cilvēkiem, kuri saistīti ar dažādām mākslām.

Krātuves misija ir iedvesmot nacionālā rakstniecības un mūzikas mantojuma laikmetīgai izpratnei, veicinot priekšstatu par muzeju kā telpu jaunai pieredzei un nozīmīgām sarunām. Krātuve darbojas Kultūras ministrijas pakļautībā un pārvaldībā, ir akreditēta. Ieskatam I. Antone atgādināja par muzeju veidošanas iniciatoru Jāni Gresti, par muzeja nosaukumu maiņu, par krājuma veidošanās vēsturi, par tā izmantošanu ikdienā. Katrā krātuves sadaļā darbinieki parādīja un izskaidroja priekšmetu klasifikāciju, iespēju saņemt ieinteresēto materiālu vai lietu. Krātuvē glabājas miljons vienību. Apmēram gada laikā papildus ienāk tūkstošos vienību, kas jāizvērtē. Šī krātuve pašlaik ir modernākā visā Baltijā. Aicinājums ieinteresētos izmantot piedāvāto iespēju, arī kā brīvprātīgiem piedalīties krātuves papildināšanā un dokumentēšanā.

Paldies skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētājai Vēsmai Sūnai par radīto iespēju būt šajā krātuvē un ierosinājumu nākamajā tikšanās reizē apmeklēt ekspozīciju Mežaparkā “Dziesmusvētki” un sākt pētnieciskās aktivitātes labās prakses atklāsmē “Skolas vizuālā tēla pārmaiņas”.

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs