Jaunumi

Balviem-95. Pieredzes stāsts.

Pievienots: 14/02/2023

 

 

Veltījums Balviem 95 gados

Balvu Valsts ģimnāzijas  muzejs sadarbībā ar Kultūras, mākslas, pilsonisko un sociālo zinātņu jomas starpdisciplinārās metodiskā darba grupas skolotājiem laikā no 6. līdz 13.februārim skolā organizēja  dažādas izglītojošas nodarbības gan skolotājiem, gan skolēniem “Veltījums Balviem 95 gadu jubilejā”.

Viens no veltījumiem pilsētai, ko starpdisciplināri atainoja skolotājas Indra Keiša  un Irēna Šaicāne, bija izstādes veidošana “Balvu sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma fragmenti skolēnu radošajos darbos”, jo tieši 11a.klasē temats par kultūrvēsturisko mantojumu apgūts divu skolotāju vadībā. Jaunieši, apmeklējot Balvu dievnamus,   fotografēja atsevišķus  baznīcu iekārtojuma fragmentus, lai pēc tam vizuālās mākslas skolotājas Indras vadībā tos radoši atainotu savos darbos.

Interaktīvu nodarbību vadīšanā ar lielu atbildības sajūtu un sirdsdegsmi iesaistījās arī 12b.klases skolēni Megija Kriviša un Kristers Leišavnieks, kuri obligāto projekta darbu, veic skolas muzejā, sadarbojoties ar muzeja vadītāju Irēnu Šaicāni. Jaunieši, iepazīstoties ar pilsētas vēsturi, izveidoja Kahoot spēli ar 18 jautājumiem (2 variantos) 7. – 9.klašu skolēniem. Skolēni ne tikai apliecināja savas zināšanas par Balviem, bet saņēma arī saldo balvu.

7.februārī, dienā, kad tieši pirms 95 gadiem Saeima pieņēma likumu par pilsētas tiesību piešķiršanu Latvijas 16 miestiem, tai skaitā arī Balviem, izzinoša nodarbība notika arī skolotājiem. Skolas muzeja vadītāja Irēna, prezentācijā parādīja un pastāstīja, kā pilsētas 60 gadus svinēja 1988.gadā. Tajā gadā Balvu dienas sākās 30.janvārī, kad tieši mūsu skolā notika pirmais lielais pilsētas svētku pasākums. Balvu 1.vidusskolā (tā toreiz sauca Balvu Valsts ģimnāziju) tika svinēta skolas ēkas Dārza ielā 2 10 gadu jubileja. Tieši togad, 1988.gada 30.janvārī, skolā tika atklāts arī skolas muzejs, kurš jau 35 gadu laikā ir labi pazīstams kā skolu muzejs valstī gan ar daudzveidīgo materiālu, gan ar skolas muzeja vadītājas izpētes darbu.

8.februārī vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Irēna interesentus aicināja uz atklāto stundu “Mūsu skolas absolventi – kultūrvēsturiskā mantojuma apzinātāji un saglabātāji” 10a.klasē. Stundas sākumā tika aktualizēts, kas ir kultūrvēsturiskais mantojums, kā tas iedalās, kādu artefaktu skolotāja izmantojusi, veidojot prezentāciju, kādi kultūrvēsturiskie objekti izmantoti, veidojot video par Balviem. Atklātajā stundā piedalījās arī Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule. Skolēni,  sadarbojoties trijās grupās, izmantojot dažādus informācijas avotus, meklēja atbildes uz darba lapās uzdotajiem jautājumiem. Prezentējot paveikto, visi dalībnieki uzzināja, ka  Ruta Cibule ir mūsu skolas 1978.gada – 44.izlaiduma- absolvente, bet tas bija 1.izlaidums, kas notika jaunatvērtajā skolā Dārza ielā 2. Šogad aprit 45 gadi kopš Ruta ir beigusi vidusskolu. Skolēni pastāstīja, kā veidojās tālākās mūsu skolas absolventes darba gaitas, kā viņa pievērsusies nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai, kādus projektus rakstījusi un vadījusi, kā viņas veikums novērtēts gan novadā, gan valsts līmenī.

Ruta Cibule, atbildot uz skolēnu jautājumiem, uzsvēra, ka viņas skolas gadi bija aktīvi, entuziasma pilni, jo aktīvi piedalījās skolas labiekārtošanā, ka daudz kas joprojām atkarīgs no pašiem jauniešiem un skolas laiks ir viens no jaukākajiem brīžiem viņas dzīvē.

Stundas noslēguma daļā apgūtās zināšanas par absolventes devumu kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā tika pārbaudītas gan ar balsošanas pultīm, gan grupās veidojot īsu Rutas Cibules CV (dzīves un darba aprakstu), gan pārbaudot zināšanas par Balviem, atbildot uz skolotājas Irēnas veidotajiem Kahoot spēles jautājumiem.

Katrai skolēnu grupai bija jāizdara arī secinājums par veicamo uzdevumu, kā arī jāuzraksta visas nodarbības kopsavilkums. Skolēni vienojās, ka vislabāk stundu raksturo lasītais 2022.gada decembra laikrakstā “Vaduguns”:

  • Kultūras mantojums veido tiltu starp laiktelpām un cilvēkiem, tas dzīvo, jo cilvēki to lieto, tāpēc to var dēvēt arī par dzīvo mantojumu.

Kā apliecinājums dzīvajam mantojumam izskanēja  Aiņa Šaicāna dziesma “Manai pilsētai” https://www.youtube.com/watch?v=VLp-8oTh7Us

10a.klases skolēnu izpildījumā, kuru apgūt palīdzēja mūzikas skolotāja Karīna.

Svētki var izdoties, ja svinam tos kopā!