Jaunumi

2016. gada 24. jūnijā- Jānim Grestem 140.

Pievienots: 28/10/2015

 2016. gada 24. jūnijā atzīmēsim pedagogam, muzejniekam Jānim Grestem 140 dzimšanas dienu

 

Jānis Greste bija pedagogs, ģeologs. Dzimis 1876. gada 24. jūnijā (pēc vecā stila) Smiltenes pagastā Mālovas skolā pedagoga ģimenē. Pēc Pleskavas pilsētas četrgadīgās skolas beigšanas J. Greste (1895) sāka strādāt Alsviķu Bejas skolā par skolotāja palīgu. Pēc gada viņš nokārtoja eksāmenu un ieguva zemākās pakāpes skolotāja tiesības. No 1901. līdz 1903. gadam mācījās Pēterburgas Skolotāju institūtā. Pēc institūta beigšanas strādāja par skolotāju Valmieras pilsētas skolā un proģimnāzijā (1904 – 1906). No 1906. līdz 1910. gadam strādāja Tirdzniecības skolā Rīgā, no 1910. līdz 1921. gadam Nikolaja II Tirdzniecības skolā Pēterburgā. Vienlaikus pabeidza Pēterburgas universitātes Dabas zinību fakultāti un Komercinstitūtu. Revolūcijas un Pilsoņu kara gados strādāja Petrogradā kolonijā „Prudki”. Pēc atgriešanās Latvijā 20. gadu sākumā J. Greste strādāja Jēkabpils vidusskolā ( 1921 – 1922), Jelgavas 2. vidusskolā ( 1922 – 1934) un Valsts pedagoģiskajā institūtā ( no 1925. gada).

Pēc 1934. gada J. Greste no pedagoga darba tika atbrīvots, un pievērsās Latvijas ģeoloģijai. Saikne ar skolu saglabājās, jo J. Greste vadīja nodarbības skolēniem Zemes bagātību pētīšanas institūtā. Pēc J. Grestes scenārija 1936. gadā uzņemta mācību filma „Mans pelēkais dārgakmens”.

Greste izveidoja vairākus muzejus. Pirmo muzeju iekārtoja savās mājās Alsviķu pagasta „Laiviņos”, otro – Alsviķu Ķemeru skolā. 1907. gadā viņš izveidoja Skolu muzeju Rīgā, 1910. gadā Pēterburgā. Jelgavas 2. ģimnāzijā J. Greste izveidoja mineraloģijas muzeju, arī Rakstniecības muzeju Rīgā (1925) un Latviešu skolu vēstures muzeju. Izglītības ministrijas Skolu muzejā viņš izveidoja Derīgo izrakteņu nodaļa.

No 1946. gada J. Greste strādāja Latvijas Zemes bagātību pētīšanas institūtā un no 1946. gada Zinātņu akadēmijas Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūtā.

Greste mira 1951. gada 2. februārī. Apglabāts Rīgā, Raiņa kapos.