Jaunumi

 • Lepni par savu skolu

    Uzaicinātajiem Rencēnu pamatskolas absolventiem skolas laiks uzziedēja mācību gada pēdējā dienā pasākumā “Laureāts” kopā ar tagadējiem skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem, bet direktore Dina Oliņa un viņas vietniece mācību darbā Zane Lapere novērtēja skolēnu veikumu, rosinot zinību kalnā kāpšanu turpināt vasaras brīvlaikā ar citām aktivitātēm. Pateicības par skolas vārda atpazīstamību novada ...

  Pievienots: 17/06/2022
 • Absolventa – Rencēnu “maestro” muzikālais ceļš

    Skaņdarbi un dziesmas kā garīgās enerģijas avoti absolventa Jāņa Timermaņa dzīvē devušas iespēju no tām attīstīt savas muzikālās prasmes. Dzirksts aizdegās bērnībā, mācoties Rencēnu astoņgadīgās skolas sākumklasēs. Izšķirošais brīdis bija Rencēnu prāģeru viesošanās ģimenes svinībās. Vīri savus instrumentus atstāja “Indrānos” uz trim dienām līdz mēģinājumam kultūras namā. Kāds prieks un ...

  Pievienots: 17/06/2022
 • Konkursa “Skolas karoga stāsts” rezultāti

    Atzinības raksts Ziemeļvalstu ģimnāzijai par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā Rīgas 49. vidusskolai  par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā Valmieras Valsts  ģimnāzijai par iegūto 2. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā Kocēnu pamatskolai par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” ...

  Pievienots: 17/06/2022
 • Muzeju nakts Rencēnu pamatskolā

   Pieskāriens arheoloģijai   Muzeju profesionālajos svētkos Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs aicināja interesentus pasākumā ar devīzi “Vakardiena ir vēsture – rītdiena noslēpums”. Tikāmies ar skolas absolventu, rencēnieti Gintu Liepiņu. Viņa aizrautīgā interese par vēsturi, īpaši arheoloģiju, kopš 1987.gada visu laiku urdījusi iesaistīties izrakumos dažādās Latvijas vietās. Sākts ar praksi Piedrujā pēc domobilizēšanās no ...

  Pievienots: 27/05/2022
 • Muzeju nakts Balvu Valsts ģimnāzijā

    Muzejnakts 2022  Balvu Valsts ģimnāzijā             2022.gada 14.maijā plkst.19.00 Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne jau septīto reizi aicināja uz Muzejnakts tikšanās, sarunu un atmiņu pasākumu “Tējas vakars … svecīšu gaismā”. Afiša vēstīja, ka līdzi jāņem pozitīvs noskaņojums, atmiņas (rakstītas, nerakstītas) un vēlme darboties. Muzeja vadītāja īpaši uzrunāja un aicināja ...

  Pievienots: 27/05/2022
 • Latvijas Skolu muzeju pateicības pēcpusdiena

               Goda mirklis vēsturei   Rīgas Latviešu biedrības (RLB) nama Līgo zālē pulcējās Skolu muzeju biedrības aktīvākie novadpētnieki un viņu atbalstītāji, kuri gatavojas svinīgam pasākumam rudenī, kad atzīmēsim Skolu muzeju izveides 110.gadadienu. Tikšanos atklāja RLB valdes priekšsēdētājs Guntis Gailītis, akcentējot biedrības nama nozīmi Latvijas kultūrvēsturē. Plašāk par ...

  Pievienots: 27/05/2022
 • Pievienots: 18/04/2022
 • Nezūdoša vērtība par Jāni Gresti.

   Nezūdoša vērtība par Jāni Gresti Sagaidot skolotāja, muzejnieka, ģeologa, jaunu pedagoģisko atziņu ieviesēja, rakstnieka, kolekcionāra, sabiedriskā darbinieka Jāņa Grestes (1876.23.06. – 1951. 02. 02.) 145.jubileju, viņa atcerei un nopelniem, un nezūdošu vērtību saglabāšanai kultūrvēsturnieks Jānis Polis un operators Vilnis Blūms  izveidoja videofilmu “Pret sienu tik ar pauri…” (Blaumanis par draugu). Filmas ...

  Pievienots: 12/04/2022
 • Konkurss “Skolas karoga” stāsts noslēdzies. Atskats par padarīto- Bērnības debesīs ir tāda zvaigzne – skola

    “Bērnības debesīs ir tāda zvaigzne – skola” Latvijas Skolu muzeju biedrības valde izsludināja konkursu ”Skolas karoga stāsts” ar mērķi apzināt un popularizēt izglītības iestāžu vēsturi un skolu simbolus, kā arī skolēnu un pedagogu  labās prakses piemērus. Attīstīt skolēnu digitālās prasmes un kompetences, daudzveidīgi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – strādājot ar ...

  Pievienots: 12/04/2022
 • Konference “Skolas vērtību saglabāšana 21. gadsimtā”

      Konferences ‘’Skolas vērtību saglabāšana  21. gadsimtā” darba kārtība: Plkst.13.00- 13.10 konferences atklāšana- SMB vadītāja Ineta Amoliņa Plkst.13.10- 14.00 prezentācija “Arhīvs un skola. Valmieras Zonālā valsts arhīva pieredze”- VZVA vecākā eksperte Māra Stabrovska Plkst.14.00- 14.40  prezentācija “Skolas vērtības un identitāte”-SMB vadītāja Ineta Amoliņa Plkst.14.40-14.50 pauze Plkst. 14.50- 15.50- konkursa “ Skolas karoga stāsts”-  pieredzes stāsti- prezentācijas (apm. ...

  Pievienots: 01/04/2022