Jaunumi

Vasara Rencēnu pamatskolas muzejā

Pievienots: 11/09/2017

                                      Skolas muzejs vasarā

 

Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs atsaucīgs arī vasaras brīvlaikā. Tajā viesojās Igaunijas novadpētnieki Izolde un Arne Malmri. Viņi meklēja materiālus par Rencēnmuižas senvēsturi. Sazinoties ar bijušo rencēnieti – muižas pētnieci Mirdzu Belogrudovu, izmantojot absolventes Intas Pētersones vēstures grāmatu un muzeja materiālus, viesi ieguva vērtīgus apliecinājumus meklētajam. Viņus interesēja ne tikai skolas muzejā esošais, jo fotogrāfijā, ieraudzījuši lielākā Ziemeļvidzemes Ābeļu akmens formu un aprises, viņus vajadzēja aizvest turp, lai to redzētu dabā. Par sadarbību Arne Malmre atsūtījis senas vietu kartes no arhīviem.

Otrs lielākais notikums muzeja dzīvē saistījās ar Valmieras starpnovadu skolu un bērnudārzu pedagogu vasaras sporta spēlēm Rencēnu pamatskolā, kur, veicot dažādus uzdevumus un piedaloties jautrības stafetēs, katra komanda un līdzjutēji iepazina arī mūsu skolas muzeju. Viens no uzdevumiem bija apmeklēt „Senču bagātību krātuvi”. 12 komandas un viņu palīgi (arī skolas vecuma bērni) pēc ceļojuma kartes pa stacijām katra 10 minūšu laikā pildīja Muzeja vadītājas Ineses Birzkopes sastādīto krustvārdu mīklu. Tajā tika ietvertas ziņas par populāriem rencēniešiem, vietām, notikumiem, vispusīgi formulējot atminamo, kas bija atrodams muzeja ekspozīcijā; dažas atbildes bija balstītas arī erudīcijā. Ātrākā laikā atbildēt pasteidzās Rūjienas un Naukšēnu vidusskolu dalībnieki. Gandarījumu radīja tas, ka viesi, aizejot no šīs uzziņu krātuves, pateicās un piebilda, ka tagad daudz ko atklājuši. 150 apmeklētāju 2,5 stundās – tādu ieinteresētību saņēma skolas muzejs!

Trešais notikums pārsteidza vēl vairāk, jo, pārbaudot skolas sagatavotību jaunajam mācību gadam, 13 no 15 Burtnieku novada pašvaldības deputātiem un ieinteresētie darbinieki apmeklēja skolas muzeju. Arī fakts, ka novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Štrombergs pirms tam jau bija apmeklējis muzeju un ticies ar tās vadītāju.

Ja līdz šim daudziem skolu muzeji likās tāli un pat maznozīmīga greznība, tad varbūt tagad radies cits priekšstats. Latvijas skolās izveidoti198 muzeji, no tiem Rīgā – 48. Šie izglītības vēstures muzeji – bagātu materiālu un eksponātu piepildītie – ir Latvijas mikrovēstures objekti ar kultūrvēsturisku nozīmi, kas ikdienas ritumā sagatavo un vada dažādas skolas dzīves aktivitātes.

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja