Jaunumi

Valmieras Valsts ģimnāzijas prezentācija Skolu muzeju biedrības pasākumā 2013. gada 20. aprīlī Rīgā

Pievienots: 26/04/2013

– Valmieras Valsts ģimnāzijas muzejs darbojas no 2007. gada 9. maija, kad skolas muzejam ierādīja jaunas telpas.
– Ekspozīcijas veidošana – skolas vēsture no 1920. gada – 2012. gadam. Skolas jubileja 2010. gadā – skolai 90. gadi – deviņus mēnešus tika veidotas 5 planšetes, kas raksturoja skolu pa desmitgadei. Teksts un fotogrāfijas, tika veiktas fotogrāfiju skenēšana, kas noder muzeja arhīva veidošanai. Publikācija Ziemeļvidzemes laikrakstā „Liesma”.
– Izstādes skolas muzejā – 2010. gada maijā Latvijas Republikas atjaunošanas 20. gadadiena, skolēni piedalījās Okupācijas muzeja rīkotājā konkursā, ieguva 2. vietu un piedalījās divu dienu ekskursijā. Tika veikti pētījumi – „Interesantākās lapaspuses no skolotāju foto un atmiņu albumiem par Baltijas ceļu” un „Vienas fotogrāfijas stāsts”. Izstāde „Atceroties un pieminot Barikāžu laiku”, iesaistījās vizuālās mākslas skolotāji un mākslas klases skolēni, kas veica izstādes māksliniecisko noformējumu. Tika veikta anketu aizpildīšana, lai skolotāji un skolas darbinieki saņemtu Barikāžu piemiņas medaļas. Tika veikts pētījums „Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāji Rīgas barikādēs” un „Ārstes Ingas Bauskas stāsts par barikāžu laiku 1991. gada janvāri Rīgā”, tika izveidota filma. Piedalījās eseju konkursā „ Mani vecāki, vecvecāki – ko Jūs darījāt barikādēs?”.
– Izstāde „ Valmieras skolotāju semināra ēka pastkartēs”, ZPD un konference skolas kolektīvam un viesiem „Valmieras skolotāju seminārs – izglītības pērle un vēstures piemineklis Vidzemē”.
– Sadarbības partneri – Valmieras muzejs, Valmieras zonālais valsts arhīvs, Tautas frontes muzejs. Deponēju izstādes – Jānis Daliņš, Beverīna, Skolnieku Brīvības cīņās, Valmieras vēsture, Foto attīstība, 1991. gada janvāra traģēdija Viļņā lietuviešu bērnu zīmējumos, Trešās atmodas atspoguļojums arhīva dokumentos.
– Izlaidumi – fotogrāfijas un apraksts, skolas muzeja arhīvam un salidojumam sagatavots materiāls. Pētnieciskais darbs „Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolas absolventi – zelta medaļas ieguvēji no 1950. gada līdz 1989. gadam”.
– Muzeja nakts apsākumi – muzeja apskate, spoku taka. Filma par skolas spoku.
– Skolas rūķa taka un Ziemassvētku rūķa skola.
– Pasākumu organizēšana pilsētas mērogā – Barikāžu atceres pasākums pie piemiņas akmens un skolas muzejā un kamīnzālē. Foto izstāde, audio ieraksti, filma, atmiņu stāsti, dzejas lasījumi un literāro darbu lasījumi.
– Pasākumu organizēšana pilsētas mērogā – Valmieras atbrīvošanas gadadiena un Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga atceres pasākumi.
– Leģendas par skolas muzejā esošajiem priekšmetiem – 1978. gada žetona gredzens, skolas karogs, vācu karavīra vēstule 1944. gada pavasarī, pierādījums kara hospitālim, kas tika izvietots II Pasaules kara laikā.
– Izstādes, kas veidotas kā noteikts pasūtījums, izmantojot skolas muzeja materiālus, Skolas kolektīvi Skolēnu Dziesmu un deju svētkos, ārpusskolas pulciņu nodarbības.
– Izsludināta 2013. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēma – „Skola kultūras pieminekļos”, pasākumu cikls septembra mēnesī – izstādes skolas mākslas galerijā Leduspagrabs, skolas muzejā.
– Gida pakalpojumi, maršrutu izstrāde.
– Semināri skolu muzeju vadītājiem, Latvijas vēstures skolotājiem.
– Kursi skolu muzeju vadītājiem un novadpētniecības darba organizatoriem „Radoša un inovatīva pieeja skolas muzeja un novadpētniecības darba organizēšanā”.
– Darba popularizēšana Laikrakstā Liesma, skolas mājas lapā, VSB mājas lapā, Latvijas Avīze, SMB mājas lapā, Valmieras pilsētas mājas lapā.
– Vecāku atbalsts – planšetes nopirka.
– Skolas vadības atbalsts.