Jaunumi

Tiekas skolu muzejnieki.

Pievienots: 27/01/2020

 

 

Aktīvākie skolu muzeju vadītāji un novadpētniecības darba organizatori tikās Kocēnu pamatskolā pie muzeja pedagoģes Elgas Olmanes. Mērķis bija iepazīties ar jaunizveidoto ekspozīciju, ar grāmatām, kas pašu kocēniešu vai par Kocēniem izdotās. Mūsu muzejniekiem izveidojusies tradīcija viesmīlīgi uzņemt kolēģus tur, kur gaida un kur var smelties pieredzi ikdienas aktivitātēm. Paldies Elgai par uzaicinājumu!

Jaunajās planšetēs atklāta skolas vēsture, izceļot zīmīgāko katra skolas pārziņa vai direktora vadības laikā: Roberts Zuika, Jānis Dālderis, Jānis Bērziņš, Spodra Pimanova, Ņina Zavadska, Jānis Olmanis, Dainis Trēziņš. Stāstot skolēniem par notikumiem, tiek izskaidrota saikne ar Apsīšu Jēkaba vārdu. Arī mums bija interesanti izsekot dažādu laiku un prasību atspoguļojumam skolas dzīvē, jo daudz kas līdzīgs bija visās. Vienā no muzeja telpām gaumīgi noformētās planšetēs ar foto un aprakstiem ieraudzījām Kokmuižas aleju vēsturi.

Ar aizrautību ieklausījāmies Leģendu nakts norisēs skolas telpās, šķirstījām grāmatas par Kocēnu novadu – to veidotāji: A. Leitis, I. Amoliņa, J. Kalnačs, V. Grīviņš, H. Endzeliņš, A. Klotiņš, I. Bauere, O. Golubevs, J. Neikens, arī P. Apiņa “Latvijai – 100”, kur ievietotas fotogrāfijas no pagasta vēstures, V. Mašnovska “Muižas Latvijā”. Vairāk ielūkojāmies kocēnieša Jāņa Adamsona vienīgajā dzejoļu grāmatiņā “Uz tumša fona esmu gaišs” un piemiņai izvēlējāmies viņa dzejoļus ar novadpētniecības pulciņa dalībnieku noformējumiem. Neaizmirsām pieminēt dzejnieku Viku un romānu autori Ilzi Freimani.

Smilšu kino gaistošajos mirkļos noskatījāmies Kokmuižas animētu stāstu par tās vēsturi. Atgādinājumam noderēja  Inetas Amoliņas pārskats par notikumiem Rubenes baznīcā, Caurumkrogā, Kocēnu alus brūzī, jo viņa pati daudz paveikusi to pētniecībā un saglabāšanā. Šajā mācību gadā mūsu darbošanās pamatā ir devīze “Brīvība”.

Latvijas Skolu muzeju biedrības priekšsēdētājas I. Amoliņas rosināti, kopīgi ar kolēģiem izveidojām muzejnieku turpmāko aktivitāšu rīcības kalendāru. Pašlaik gatavojamies savas biedrības konferencei “Skolu muzeju loma kompetenču izglītības modelī”, kas notiks Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā 29.janvārī.

Secinājām, ka katrā skolā vēsturei pieskaras ar dažādiem akcentiem, un tas ir  interesanti un vajadzīgi ne tikai skolēniem, bet arī pieaugušajiem. Kocēnu pamatskolas muzeja vadītāja E. Olmane izvēlas konkrētas tēmas, tās sagatavo un nosaka laiku, kad jebkurš ieinteresētais var brīvi atnākt uz muzeju. Te  muzeja krājumu ik pa laikam papildina arī vietējie iedzīvotāji, atnesot saglabāto. Kaut tā rīkoties prastu arī citur, jo aizejot kādam cilvēkam vai nojaucot  vecās mājas, vienmēr atradīsies kāds apliecinājums vēsturei.

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja pedagoģe