Jaunumi

Sveicam Irēnu Šaicāni

Pievienots: 06/11/2018

Nikodema Rancāna balvas izcilākajiem Latgales pedagogiem šogad pasniegtas jau ceturto reizi. Šoreiz balvas pasniegšanas ceremonija aizvadīta Preiļos. Balvas pasniegtas sešās nominācijās, kas saistās ar inovatīvu un radošu pieeju mācību priekšmetu pasniegšanai, skolēnu darba tikuma audzināšanu, amatu apmācību un ieguldījumu latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības ieviešanā.

Arī paši pedagogi, saņemot balvu, atzina, ka ir svarīgi saņemt novērtējumu par savu darbu, sevišķi, ja šo darbu redz un atzīst skolēni un darba kolēģi. Šogad divas specbalvas pasniedza arī Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere (“Vienotība”), kas videosveicienā pasākuma dalībniekiem uzsvēra latgaliešu valodas un kultūras īpašo vērtību, norādot, ka par to būtu jāmāca arī skolā.

Vienisprātis ar Eiroparlamenta deputāti ir Nikodema Rancāna balvas ieguvēja, vēsturniece un novadpētniece Irēna Šaicāne, kas atzīst, ka šī brīža Latvijas vēstures grāmatās Latgales inteliģences un dižgaru vārdi nav minēti nemaz. “Tas ir atkarīgs no katra skolotāja. Un es cenšos, lai bērni zinātu vietējos – gan Franci Trasunu, gan Nikodemu Rancānu, jo tajās oficiālajās grāmatās viņu vārdi īsti nav minēti nemaz. Jābūt latgaliešu valodai arī, nedrīkst aizmirst savas saknes, un tas ir prieks, jo es savu laiku mācījos, un man savu laiku aizliedza runāt latgaliski,” stāsta Šaicāne.