Jaunumi

Skolu muzeja grāmata

Pievienots: 01/02/2024


Grāmatā iekļauti raksti – pētījumi, pamatojoties uz zinātniski praktiskās konferences “Skola. Skolotājs. Skolēns. Vēsturiskā pieredze mūsdienu pedagoģiskajā procesā” (2022) priekšlasījumiem. Grāmatas tapšanā kā rakstu autori ir piedalījušies Latvijas augstskolu mācību spēki, Rīgas un Latvijas izglītības iestāžu skolotāji un muzeju pedagogi, aktualizējot svarīgas skolu muzeju un izglītības vēstures problēmas.