Jaunumi

Pateicība grāmatas autoriem

Pievienots: 29/05/2015

2015. gada 27. maijā Rīgas Skolēnu pilī notika grāmatas “ Palīgs muzeja pedagogam” atvēršanas svētki. Paldies visiem labvēļiem, domubiedriem un grāmatas autoriem:
Zinaidai Soboļevai, Jurim Alksnim, Mārtiņam Mitenbergam, Evijai Pelšai, Anitai Šmitei, Mārim Zvaigznem, Ainai Zumentei, Gundegai Dreiblatei, Ingrīdai Miklāvai, Vēsmai Sūnai, Rudītei Liepiņai, Inesei Birzkopei, Dzintrai, Meijerei, Inetai Amoliņai, Ingunai Pogai, Irēnai Šaicānei, Aldonai Treijai, Rolandas Žalnierius, Nataļjai Jurčenko.
Skolu muzeju biedrības vārdā – Ineta Amoliņa

 

Pasākuma fotogrāfijas var aplūkot šeit .