Jaunumi

Muzeju nakts Balvu Valsts ģimnāzijā

Pievienots: 27/05/2022

 

Muzejnakts 2022  Balvu Valsts ģimnāzijā

            2022.gada 14.maijā plkst.19.00 Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne jau septīto reizi aicināja uz Muzejnakts tikšanās, sarunu un atmiņu pasākumu “Tējas vakars … svecīšu gaismā”. Afiša vēstīja, ka līdzi jāņem pozitīvs noskaņojums, atmiņas (rakstītas, nerakstītas) un vēlme darboties. Muzeja vadītāja īpaši uzrunāja un aicināja uz šo tikšanās pasākumu skolotājus, kuri Balvu 1.vidusskolā/Balvu pilsētas ģimnāzijā/ Valsts ģimnāzijā ir strādājuši kopš 1977.gada, bet pašlaik ir jau pensijā vai strādā Balvos citās izglītības iestādēs.

Muzejnakts pasākumu organizētāja tomēr gaidīja ar zināmu uztraukumu, jo īsti nezināja, cik tad skolotāju ieradīsies uz pasākumu. Taču uztraukums bija nevietā, skolotāji atsaucās, labprāt dalījās atmiņās, daži nodeva muzejam uzrakstītās atmiņas par darba gadiem skolā. Vairāki skolotāji – Veronika Andrejeva, Dominiks Svarinskis, Evģēnija Cunska – sūtīja visiem bijušajiem kolēģiem sirsnīgus sveicienus.

Muzejnakts pasākums iesākās ar skolas himnas melodiju, tad skanēja dziesma “Likteņa sūtnis”, kur ir emocionāli ievadvārdi:

  • Iet laiks, bet mēs paliekam tādi kā esam…

jo starp mums ir šis dīvainais likteņa sūtnis,

kas ved mūs uz satikšanos!”

Organizēt šo tikšanos Irēnu Šaicāni iedvesmoja Muzejnakts devīze: “Tiekamies tagad!”  Kad tad, ja ne tagad? Pasākuma laikā skolotāji noskatījās gan video par skolas muzeju, gan digitālajā platformā  veidoto stāstu par skolas karogu, kā arī paši  apmeklēja muzeja telpas, ar interesi atceroties un pārrunājot dažādus notikumus no skolas dzīves gan kā skolēniem, gan kā skolotājiem.  Ar interesi  visi aplūkoja deviņus stendus skolas 2.stāva garajā gaitenī, kas veltīti vidusskolas deviņām desmitgadēm, jo tika dots arī uzdevums: saskaitīt, cik desmitgadēs katrs ir strādājis, vai var sevi atrast kādā no fotogrāfijām.

Viens no uzdevumiem, kas bija jāveic atmiņu pasākuma gaitā, bija, izlasot apraksta teikumu, noteikt, par kuru skolotāju tas ir.  Piemēram, kuri no skolotājiem ir konkursa “Prātnieks” laureāti (atbilde: Domeniks Svarinskis un Ulriks Pozņaks), skolotājs, kura tēvs bijis viens no vietējā teātra aktieriem, Kenča lomas izcils atveidotājs (atbilde: Valdis Sērmūkšs), pati skolotāja savulaik ir teikusi, ka «spilgtākais, kas palicis atmiņā no visa skolas laika, ir izdomas bagātie, radošie skolēni, kas virzīja skolas dzīvi, un nopietnie kolēģi» (atbilde: Veronika Spridzāne). Visgarākais apraksta teikums bija:  skolotāja, kura beigusi Kārsavas vidusskolu, Balvos strādājusi ne tikai mūsu skolā, bet darbu savienošanas kārtībā arī  Balvu vakarskolā, Balvu amatniecības vidusskolā, Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiālē, arī Rugāju vidusskolā (atbilde: Marija Bleive), bet īsākais: skolotājs, kurš dzimis robežsarga ģimenē (atbilde: Ulriks Pozņaks). Skolotāji saņēma praktiskas skolotājas Marijas darinātās dāvaniņas un ziedus kā cieņas apliecinājumu un pateicību par kopābūšanu gan skolas laikā, gan pasākumā.

Muzeja vadītāja Irēna bija gandarīta par sirsnīgo pasākuma norisi un noslēgumā citēja eksprezidentes Vairas Vīķes – Freibergas teikto intervijā 2022.gada 4.maija televīzijas raidījumā: ”Katra diena, kas mums ir dota, ir dāvana, nevis nasta”.

Mājupejot visi vienojās atkal tikties nākamgad Muzejnaktī.

Irēna Šaicāne Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja pedagoģe