Jaunumi

Muzeja pedagoga kursi 27. un 28. decembrī

Pievienots: 17/11/2016

Muzeja pedagogu kursi

„Skolas vēstures muzeja darba saturs, funkcijas un darba organizācija”

27.-28.12.2016., Rīga

27.12.2016. Rīgas 40.vidusskola, Tērbatas ielā 15/1

plkst. 9:15-11:30 – Darbs ar krājumu (akcenti, kam jāpievērš uzmanība) – LKM izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs

plkst.11:30-13:00 – Skolas identitātes krājuma veidošana. Muzeja pedagoga dokumentu, darba satura nozīmīgums– BJC „Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības centra metodiķe – Z.Soboļeva

plkst.13:00-14:00 – pusdienas

plkst. 14:00-16:30 – Skolas vēstures muzeja padomes darbs  – LR VISC interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente – Evija Pelša

plkst. 16:30 – mājas darbu iesniegšana. Individuālās konsultācijas, dokumentu noformēšana.

28.12.2016. Rīgas 40.vidusskola, Tērbatas ielā 15/17

plkst. 9:15-12:15 – Raksta savu tēmu – I. Amoliņa

plkst. 12:15-13:00 – Darbs A.Ķeniņa un J.Grestes memoriālā  – Ļ.Ruško – Rīgas 40.vidusskolas muzeja pedagogs

plkst. 13:00-14:00 – pusdienas

plkst. 14:00-15:30 – Lokālpatriotisms un skolas mikro vēsture – M.Zvaigzne – Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

plkst. 15:30-16:30 – Par LR 100 gadi – I.Amoliņa

plkst. 16:30-17:30 – Rezumējums, domu apmaiņa

 

Dalībnieki, kas iesniegs mājas darbu saņems apliecību par 36 h, kas tikai klausīsies – 24 h

Kursi – maksas.

(36 h – 36 Eiro, 24 h – 24 eiro) Jākārto apmaksa elektroniski pa e-pastu: marite.eke@inbox.lv

Nosūtiet maksātāja rekvizītus un saņemsiet rēķinu, ko iesniedz direktoram. Ja pats maksā – saņemsiet VID čeku.

P.S. Iesniedzami mājas darba dokumenti:

(tiks izvērtēts vai var piemērot e-atestēšanai)

  1. Saturs „Portfolio” (uzskaitīt, ko liekat iekšā)
  2. Skolas vēstures muzeja nolikums (pēc kā strādājat)
  3. Pedagoga amata apraksts (šogad apstiprinātais)
  4. Pedagoga darba struktūra (šī gada)
  5. Muzeja padomes nolikums (pēc kā strādā)
  6. Muzeja padomes struktūra (šī gada)
  7. Kāds labs ieteikums no muzeja darba

 

Dokumenti tiks atgriezti 28.12.2016.  ar novērtējumu.