Jaunumi

Lepni par savu skolu

Pievienots: 17/06/2022

 

Uzaicinātajiem Rencēnu pamatskolas absolventiem skolas laiks uzziedēja mācību gada pēdējā dienā pasākumā “Laureāts” kopā ar tagadējiem skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem, bet direktore Dina Oliņa un viņas vietniece mācību darbā Zane Lapere novērtēja skolēnu veikumu, rosinot zinību kalnā kāpšanu turpināt vasaras brīvlaikā ar citām aktivitātēm. Pateicības par skolas vārda atpazīstamību novada mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos saņēma tie skolēni, kuri tajās piedalījās.

Zināšanas un prasmes matemātikas olimpiādē apliecināja: Aksels Jānis Kīns (3.kl.), Linda Kalniņa, Oskars Liepiņš, Lauris Kvetkovskis (5.kl.), Annija Jurševica (8.kl.). Viņus sveica absolvente, Rīgas 1. VĢ matemātikas skolotāja, Ata Kronvalda prēmijas laureāte, Zelta pildspalvas saņēmēja Inese Lagzda, dāvinot pašas sagatavotos uzdevumus, kas jārisina izaugsmei. Skolotāja Inese atcerējās savus pedagogus, klases un skolas biedrus, kuri devuši ieteikumus, ceļazīmes un prasmes izglītības turpināšanai: B. Laperi, R. Ozoliņu, V. Krievu, I. Rozīti, D. Oliņu, I. Birzkopi, Z. Priedīti.

Inženierzinību olimpiādi pārstāvēja 8.klases skolnieces: Grēta Krista Sirmule, Annija Jurševica, Viktorija Rinmane, saņemot atzinības. Viņas sveica absolvents, SIA “Ciedra” komercdirektors Guntis Lielkājs, aicinot ikvienu būt neatlaidīgiem un pacietīgiem sarežģītu zinību apguvē. Viņš mūsu skolā bija izcils jaunais ugunsdzēsējs, kurš par nopelniem piedalījās II JU salidojumā Vladivostokā veselu mēnesi.

Latviešu valodas olimpiādē 3.klases skolniece Adele Kušķe ieguva atzinību. 8.klases skolniece Viktorija Rinmane krievu valodas olimpiādē ieguva 1.vietu. Meitenes sveica absolvente, Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece Dace Dalbiņa, kura aicināja kopt un nepazaudēt savu dzimto valodu, kā to dara aģentūra, veidojot sadarbību ar latviešu bērniem visā pasaulē.

Dabas zinību olimpiādē piedalījās: Linda Kalniņa, Oskars Liepiņš, Lauris Kvetkovskis (5.kl.), atzinību saņēma Oskars Lapers (6.kl.). Šos skolēnus uzrunāja absolvents Raitis Millers un pateicās direktorei par viņa ierosinājuma atbalstu – skolā nomainīt griezīgo, uz stundām aicinošo zvanu pret  maigāku, aicinošāku. Raitis kopā ar Salvi Maļikenu sarīkoja diskotēku, lai iegūtos līdzekļus atdotu jaunā zvana  iegādei un ierīkošanai.

Valmieras novada prēmijas par augstiem sasniegumiem mācību darbā – vērtējumā 8,5 balles un augstāk – saņēma: Herta Zilberte (4.kl.), Linda Kalniņa, Oskars Liepiņš, Oto Cīrulis (5.kl.), Adriana Sinkeviciute (7.kl.),  Annija Jurševica, Grēta Krista Sirmule (8.kl.) . Izcilniekus sveica absolvents, bijušais sporta skolotājs, skolas direktors, Nacionālo Bruņoto Spēku komandieris, Saeimas deputāts Juris Dalbiņš, aicinot ielūkoties savās potencēs ikvienam, lai izglītošanās un kāre pēc zināšanām augtu ik dienu.

Sarunās ar pieaugušajiem viesi pamatīgāk izstāstīja par sava laika aktivitātēm un divdomīgām situācijām, kas nekad neizrādījās ļaunas un postošas. Kaut to prastu mūsdienu jaunieši! Katrs skolēns vai ģimene saņēma bukletu “Rencēnu skolai – 85”, kas tapa ilgstoši. Tajā iekļautas ziņas par skolu, tās karoga un muzeja vēsturi, dažādām aktivitātēm un faktiem. Visgaišākie un rosinošākie rakstiņi  tika saņemti no absolventiem: Haralda Kupļa (vecākais – 99 gadi), Zaigas Jostsones (90 gadi), kā arī no Ineses Lagzdas, Dinas Grases, Ingas Lūses, Andras Auniņas, Sandras Garseles, Lienes Saktiņas, Jāņa Gustsona, Jāzepa Baško, Jura Dalbiņa. Lai kopā mums izdotos savu skolu celt godā, atbalstu saņēmām no Vinetas Gobas, Jāzepa Baško, Daces Rokenas, Garseļu ģimenes. Muzikālais sveiciens izskanēja Rencēnu kultūras nama kapelas “Rotas muzikanti” sniegumā.

Tikšanās laikā absolventiem no jauna iemirdzējās te pavadītie gadi, kas atsauca atmiņā Rencēnu skolā izjusto un iedoto ceļamaizi dzīves stabilitātei. Tāpēc visi kopā esam lepni par savu skolu.

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja pedagoģe