Jaunumi

Labas prakses piemērs. Iespēja dalīties pieredzē!

Pievienots: 01/02/2017

  Sasniegtais ir sākums nākotnei

Starpnovadu skolu muzeju vadītāji un novadpētniecības darba organizatori ieradās pie kolēģes Ineses Molas Valmieras 5. vidusskolā, lai iepazītos ar tās novadpētniecības darba aktivitātēm un iekārtoto muzeju. Skolas direktore Rudīte Markus iepazīstināja ar raksturīgāko izglītības iestādē. Emocionālai noskaņai viesus uzrunāja  skolēnu folkloras ansambļa dziedātās dziesmas (vadītāja skolotāja Līga Cimdiņa).

Skolā uzkrātās pagātnes bagātības lasījumos prezentēja vēstures pulciņa skolēni. Lai vērtību orientācijā neapmaldītos un saglabātu tradīcijas, jaunieši raksturoja skolas ceļu uz sakārtotu valsti. Aizrautīgi to atklāja 12. klases skolnieks Kristaps Vītols (no Gulbenes), kurš videoversijās iemūžinājis sarunas ar bijušajiem skolotājiem, skolēnu domām zīmīgākajās vietās un to apmeklējumiem skolas telpās un apkārtnē. K. Vītols ir azartiskākais novadpētnieks skolas vēstures saglabāšanā, jo ik pa laikam centies uz izglītības iestādi paskatīties un fotografēt to no putna lidojuma.

Bijusi iespēja papildus atrast un sakārtot telpas, lai tajās izkārtotu un saglabātu absolventu galeriju, izveidotu skolotāju darba gadu koku, ieskatītos astoņu direktoru portretos un iegūtu vietu pulciņa nodarbībām. Par skolotāju darba izcilumu izveidots speciāls albums. Kad iekļūstam garajā koridorā pirms muzeja jauniekārtotajām telpām, pārņem sajūta, ka laiks it kā apstājies, jo te atrodas bagātīga senu priekšmetu un lietu krātuve.

Pulciņa jaunieši par skolas vēsturi bija izveidojuši uzdevumus arī viesiem, ko labākai uztverei sagatavojuši videoversijā. Ka skolas dzīves harmonijā piedalās kāda neredzama būtne – spoks, uz dīvainiem notikumiem atsaucās I. Mola. Tāpat kā šajā mācību iestādē ir skolēni, kuri ieradušies no dažādām Latvijas vietām, tā arī skolu muzeju vadītāji katrs savā mācību iestādē uzkrāj vēstures liecības, veidojot nākotni un paņemot ierosmei jauniegūto. Paldies muzeja vadītājai I. Molai par iespēju bagātināties!

Par turpmākajiem uzdevumiem un pasākumiem runāja Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja un starpnovadu skolu muzeju metodiskās apvienības vadītāja Ineta Amoliņa. Viņa atgādināja, ka jāpabeidz izvēlēto darbu sagatavošana Okupācijas muzeja konkursā „Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi”, jāgatavojas konferencei „Latvijas liktenis – mans liktenis” Kara muzejā. Ieteicams skolās iekārtot izstādes par ieguvumiem muzejā, izstādīt krājuma relikvijas un dārgumus, lietas vai fotogrāfijas stāstus, veidojot izglītības iestādes tēlu, atpazīstamību, identitāti. Novembrī notiks Latvijas skolu muzeju skate „Vēstījums par skolas izaugsmi”.

Inese Birzkope,

Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja