Jaunumi

Konkursa “Skolas karoga stāsts” rezultāti

Pievienots: 17/06/2022

 

Atzinības raksts

Ziemeļvalstu ģimnāzijai par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā

Rīgas 49. vidusskolai  par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā

Valmieras Valsts  ģimnāzijai par iegūto 2. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā

Kocēnu pamatskolai par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 6.-7.klašu grupā

Iecavas vidusskolai par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts”  6.-7. klašu grupā

Dundagas vidusskolai  par iegūto 2. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 6.- 7. klašu grupā

Valmieras sākumskolai par iegūto 2. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 6.-7. klašu grupā

Pateicība

Dāvidam Germantam par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā

Evelīnai Liepiņai par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā

Evelīnai Jaunbirzei par iegūto 2. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts”  6.-7. klašu grupā

Kitijai Vanterei par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts”  6.-7. klašu grupā

Zanei Lezdiņai par iegūto 2. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts” 10.-12. klašu grupā

Paulai Pūķei par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts”  6.-7. klašu grupā

Anetei Āboliņai par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts”  6.-7. klašu grupā

Ksenijai Potapovai par iegūto 1. vietu konkursā “Skolas karoga stāsts”  6.-7. klašu grupā

Atzinība

par skolēnu sagatavošanu dalībai konkursā “Skolas karoga stāsts”

Iecavas vidusskolas skolotājai Dacei Greižai

Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotājai Vēsmai Sūnai

Kocēnu pamatskolas skolotājai Elgai Olmanei

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājai Inetai Amoliņai

Dundagas vidusskolas skolotājai Līvai Irbei

Rīgas 49. vidusskolas skolotajai   Ainai Babrei

Rencēnu pamatskolas skolotājai Inesei Birzkopei

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājai Irēnai Šaicānei