Jaunumi

Konferences „Izglītības iestādes muzejs neatņemama Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” rezolūcija

Pievienots: 26/09/2012

Muzeji izglītības iestādēs jau šodien daudz kur Latvijā ir neatņemama kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa ar savu krājumu, pētniecisko darbu un skolas identitātes uzturēšanu, bet sabiedrībā maz zināmi.

Kopdarbības veicināšanai, pieņemto pasākumu norises nodrošināšanai, mērķtiecīgai un profesionālai biedrības attīstībai brīvprātīgi valdes locekļi bez finansu resursiem biedrību nesaturēs, tādēļ aicinām konferences dalībniekus atbalstīt iesaistīšanos jaunās darba jomās:

 1. Ar 2013.gadu sakārtot izglītības iestāžu muzeju uzskaiti un atjaunot biedru naudas iemaksas fiziskām personām 12 LVL, juridiskām – 50 LVL gadā.

 2. Sadarbībā ar IZM un LPS atrisināt samaksu par pedagoģisko darbu muzejā, tā uzturēšanu un pilnveidošanu ņemot par pamatu krājuma apjomu un muzeja sabiedrisko nozīmīgumu, neskaitot pulciņus kas ir pedagoga brīva izvēle.

 3. Kopā ar Pedagogu Domi, IZM un LAS vienoties par telpu ierādīšanu skolotāju profesionālajām biedrībām, stiprinot to pilsonisko nozīmīgumu sabiedrībā un pieredzi izmantojot izglītības reformu veikšanas procesā.

 4. Vairāk kā 20.gadus nesaņemot oficiālu valsts atbalstu skolotāju biedrību darbam, neredzot iespēju iesaistīties ESSF programmās un nespējot atzīmēt pašaizliedzīgo darba veicēju mūža veikumu, nepieciešams izveidot Skolu muzeju biedrības Fondu:

  – lai atklātu piemiņas plāksni muzeju kustības iesācējiem Rīgā, Martas ielā 5, Jēkabpils un Jelgavas Valsts ģimnāzijās,

  – Jāņa Grestes veidotās SMB uzturēšanai nākotnē un muzeju darba popularizēšanai sabiedrībā,

  – metodisko materiālu un literatūras izdošanai,

  – pensionēto nestrādājošo muzejnieku atbalstam,

  – organizēt kursus, konsultācijas, seminārus, konferences, radošas darbnīcas bez maksas atbilstoši izglītības iestāžu muzeju pedagogu specifikai un darba saturam,

  – muzeju pedagogu apbalvošanai par mūža veikumu.


P.S. – visus, kas atbalsta principā – mājās papildina vai svītro un redkolēģijai atsūta uz e-pastu: zinaida.soboleva@inbox.lv līdz 01.11.2012., lai sakārtotu izpildei