Jaunumi

Izstāde un konference- Skola. Skolotājs. Skolēns.

Pievienots: 07/02/2024

     Izstāde un konference- Skola. Skolotājs. Skolēns.

 Svinīgs un nozīmīgs pasākums notika 1.februārī, kad tika atvērta Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Skolu muzeja rakstu pirmais krājums  “Rīgas skolu muzeja raksti ”, kur publicēti muzeju darbinieku, Latvijas skolu muzeju pedagogu un pedagoģijas vēsturnieku pētījumu rezultāti, kuros izmantoti arhīvu, bibliotēku un skolu muzeju krājumi. Krājums izdots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu, sadarbībā ar Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu muzejiem, Skolu muzeju biedrību un pedagoģijas vēsturniekiem. Rakstu krājumā iekļauti referāti, kas nolasīti zinātniski praktiskajā konferencē “Skola. Skolotājs. Skolēns. Vēsturiskā pieredze mūsdienu pedagoģiskajā procesā”. (konference notika 2022.gada 22.novembrī).

Krājuma atvēršanā piedalījās tā veidotāji, Rīgas un citu Latvijas skolu muzejnieki, viesi. Pasākumu atklāja Rīgas Skolu muzeja vadītājs, Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas un Latvijas Skolu muzeja biedrības biedrs Jāzeps Imants Vikšers. Rīgas Skolu muzeja pedagoģe un izglītības metodiķe MIKC NMV Rīgas Doma kora skolas vēstures, mākslas un kultūras skolotāja Ilze Jākobsone pirms muzeja ekspozīcijas apskates par skolēnu un skolotāju apģērbu sagatavoja klausītājus, aplūkojot īpašos tērpus uz skatuves zālē, jo laika gaitā klāt saņemtas unikālas vērtības.

Visi deviņi  krājuma autori bija klāt rakstu atvēršanā un saņēma pateicības. Zinātniskā redaktore Dr.paed. Alīda Zigmunde atzina, ka to sagatavot  bijis grūts izziņas un pētnieciskais darbs, un cer, ka tas izies pasaulē un pētījumi turpināsies, jo ”skolotāju paveiktais ir jāceļ gaismā. Vajag tikai atsaucību, aiz sevis ir kaut kas jāatstāj, kaut arī pašlaik lauku skolu logos nodziest gaisma, bet rakstītais paliek nākamajām paaudzēm”.

Dr. paed., LU emirētā profesore, pedagoģijas vēsturniece, Baltijas Pedagoģijas Vēsturnieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Aīda Krūze un J.I. Vikšers atskatās uz Rakstu krājumiem pedagoģijas vēsturē “Laikmets un personība”, kas kā regulārs izdevums 15 gadu garumā saglabājis vēsturē 130 Latvijas pedagogu dzīvesstāstus. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas muzejpedagogs Māris Zvaigzne stāsta par skolu kā mikrovēstures objektu, gūstot apstiprinājumu, ka notiekošais skolā bija, ir un būs savdabīgs un interesants visas Latvijas vēstures atspulgs. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas muzeja vadītāja Laura Balode izsekojusi meiteņu ģimnāzijas vēsturei, izmantojot LNA un LVVA dokumentus un skolas muzeja krājumu. Dr. pead. Rīgas Tehniskās universitātes profesore , BJC “Rīgas Skolēnu pils” muzejpedagoģe, pedagoģijas vēsturniece, Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas valdes locekle, Baltijas zinātņu vēstures un filosofijas asociācijas valdes locekle, Latvijas Olimpiskās akadēmijas senatore A. Zigmunde ar piemēriem atklājusi skolēnu disciplīnas pārkāpumus un sodus Latvijas skolās starpkaru periodā. I. Jākobsone veikusi pētījumu par skolēnu apģērbu un formastērpu un 2022.gadā Rīgas Skolu muzejā izveidojusi izstādi “Skola. Apģērbs. Laikmets 1920 – 1990”. Šo izstādi dalībnieki iepazina pasākuma noslēgumā (pēdējo dienu, jo tā aizceļo uz Rundāles Multifunkcionālo centru), bet pētniecība turpināsies, un taps jaunas izstādes. Mag.pead., Rīgas 49.pirmskolas izglītības iestādes vadītāja, bērnudārzu vēstures pētniece, Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedre Vineta Jonīte veidojusi pētniecību par bērnudārzu audzēkņu apģērbu no 1900.līdz 1940. gadam. No Valmieras novada rakstos pārstāvēts Valmieras VĢ vēstures skolotājas, skolas muzeja vadītājas , Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētājas (2014.līdz 2022.gadam) un valdes locekles Inetas Amoliņas pētījums par skolēna un skolotāja vizuālā tēla izmaiņām no 1920. līdz 1940.gadam savā skolā.

Krājumu noslēdz vēsturnieks, Rīgas Skolu muzeja metodiķis, muzeja krājuma glabātājs Uģis Varslavāns. Viņš akcentē Latvijas skolu muzeju ieceres, atskatās uz paveikto, to identitātes izpratni un vīzijām.

Satikšanās nostiprināja pārliecību, ka skolās arvien vairāk darbojas muzeju bez ideoloģiskiem zemtekstiem. Kopīgais visiem – pētīt, apkopot, saglabāt un izzināto nodot gan skolēniem, gan sabiedrībai. Skolu muzeju biedrības aktivitātes dažādojušās, bet katrai skolai sava lokālā vēsture. “Neko neaizmest, kaut skolas slēdz!”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājas Laimas Geikinas ceļavārdi rakstu krājumam: “Vēsture ir nozīmīgs resurss, lai izprastu šodienu un gatavotos rītdienai.” Viņa pateicās par vērtīgo apkopojumu un aicināja pedagogus arī turpmāk nodot bērniem savu dzīves pieredzi, lai tā viņus iedvesmotu, stāstīt par minētajiem tērpiem, jo katrs skolotājs savā būtībā ir kā pētnieks. “Paldies tiem, kuri glabā vēsturi! Krājums ir jautājumu avots,” tā L. Geikina. Iecere –  ik pa diviem gadiem sagatavot nākamos krājumus, jo pētījumi turpinās.

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja speciāliste