Izsakām līdzjūtību Olgai Šestovai

 

Rīgas Skolu vēstures muzeju pedagogi

izsaka visdziļāko līdzjūtību

Rīgas vakara ģimnāzijas

muzeja pedagogam Olgai Šestovai

sakarā ar tēva zaudējumu

 

Rīgas Skolu muzeju apvienība

  1. gada 29. martā.