Jaunumi

Informācija par muzeju pedagogu kursiem (21.03.2013-23.03.2013)

Pievienots: 04/04/2013

Izsaku pateicību par iespēju izmantot telpas kursu norisē: Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas direktoram V.Jēkabsonam, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas direktoram M.Braslam, Pieaugušo Izglītības centra vadītājai L.Vībotai.

Uzskatu kursus par veiksmīgiem, bet lektoru uzstāšanos par saturīgu.

 • Par elementāri veicamo krājuma sakārtošanu – G.Dreiblate – LR KM referente.
 • Par muzeju kā skolas dzīves neatņemamu sastāvdaļu – I.Amoliņa – Valmieras ģimnāzijas muzeja pedagogs.
 • Skolas tradīcijas no septembra līdz septembrim – A.Melle – Rīgas Juglas vidusskolas direktore.
 • Ko skolai zināt par Brīvības cīņām un kā skolā ienāk atjaunotās Latvijas republikas karogs – M.Mitenbergs – LKM speciālists.
 • Ieskatu skolas muzeja praktiskajā darba deva I.Krastiņa – Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas muzeja vadītāja.
 • Pieredzē dalījās A.Zumente – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas muzeja vadītāja.
 • Īpaši nozīmīgs ieskats, kā darbā iesaistīt visu skolu un katra lomu vēsturē sniedz Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas muzeja pedagogs – M.Zvaigzne. Lieliska prezentācija.

Mans uzdevums – muzeja funkcijas. Aicinu visus domāt par muzeja saturu – nevācam visu ko, bet to, kas ir mūsu skolas saturs – skolotāji, skolēni, kas veido skolas godu. Svarīgs vizuālais noformējums, bet vissvarīgākais ir skolēnu muzejnieku darbs. Gatavojoties skatei – konkursam „Latvijas akcenti skolas vēsturē” uzsvērsim skolas pozīciju valsts vēsturē.

Sagatavoju un izdalīju nepieciešamo dokumentāciju muzejam:

 • Krājuma un palīgkrājuma uzskaites žurnālu
 • Muzeja reglaments
 • Muzeja pedagoga portfolio – direktora rīkojums, amata apraksts, darba līgums (arī ja nesaņem samaksu un strādā kā brīvprātīgais), kalendārais un attīstības plāns, kursi, pieredze, projekti utt. hronoloģiskā kārtībā
 • Ekskursiju un pasākumu reģistrācija
 • Muzeju padomes un brīvprātīgo darbs
 • Pulciņa žurnāla sakārtotība (vai elektroniski)

 

Aicinu muzejus sadarboties! Pulciņus, kuri piedalīsies „Kas interesants muzejā” būt gataviem uz 15.maiju.

Muzeji Latvijā tēmā „Akcenti skolas vēsturē”- startē rudenī, līdz 20.maijam – informē par dalību skatē, pārējo gatavo kā nolikumā un iesniedz atskaiti par darbu 2012.2013.m.g.

Muzeju dienu – skolas plāno, kad grib, bet organizē skolas un muzeja popularizēšanu, aicina deputātus, ierēdņus, viesus muzeja apskatei un iesaista pilnveides darbā.

20.aprīlī plkst 11:00 visus gaidu Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā. Pārskata sanāksme.