Jaunumi

Iespēja piedalīties konferencē 7. aprīlī„Latvijas izcilo personību dzīves un darbības pētniecības zinātniskie, pedagoģiskie un metodoloģiskie aspekti: arhitektam Indriķim Blankenburgam – 130”

Pievienots: 03/04/2017

Zinātniski praktiskā konference
„Latvijas izcilo personību dzīves un darbības pētniecības zinātniskie,
pedagoģiskie un metodoloģiskie aspekti:
arhitektam Indriķim Blankenburgam – 130”
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija,
2017.gada 7.aprīlis
10.00 – 11.00 Konferences dalībnieku ierašanās un reģistrācija. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas (RVVĢ) ēkas, telpu un muzeja apskate
11.00 – 11.05 RVVĢ vokālā ansambļa uzstāšanās
11.05 – 11.10 Gundega Muceniece (RVVĢ direktore). Konferences atklāšana
11.10 – 11.25 Mag.hist. Māris Zvaigzne (RVVĢ). Arhitekts Indriķis Blankenburgs un Latvijas skolu tīkla izveidošanās 20.gadsimta 20.-30.gados
11.25 – 11.55 Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš (RTU / ICOMOS Latvija).
Indriķa Blankenburga arhitektūra
11.55 – 12.25 Dr.arch. Agate Eniņa (RTU).
Skolu arhitektūra Latvijā 20. gs. divdesmitajos un trīsdesmitajos gados.
12.25 – 12.35 Atbildes uz jautājumiem. Diskusija
12.35 – 13.00 Kafijas pauze
13.00 – 13.20 Pēteris Blūms (P.Blūma projektēšanas birojs). Indriķis Blankenburgs un Āgenskalna apbūve 20.gadsimta 20. – 30.gados
13.20 – 13.40 Dr. paed. Alīda Zigmunde (RTU). Arhitekta Indriķa Blankenburga dzīves mazāk zināmās lappuses
13.40 – 14.00 Mag. art. Ilze Martinsone (Arhitektūras muzejs). Arhitekts un būvuzņēmējs. Indriķis Blankenburgs un Aleksandrs Kažoks
14.00 – 14.20 Mag.hist. Indulis Zvirgzdiņš (Madonas muzejs). I.Blankenburga 1923.gadā projektētā Ļaudonas 2-gadīgā lauksaimniecības skola
14.20 – 14.40 Jānis Laicāns (Viļakas Valsts ģimnāzija). Simboliskie elementi Viļakas Valsts gimnāzijas fasādē un interjerā
14.40 – 14.50 Jānis Haļzovs (RVVĢ). Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas apkārtnes un ēkas apsekojuma rezultāti
14.50 – 15.00 Atbildes uz jautājumiem. Diskusija
15.00 – 15.10 Konferences noslēgums. Apliecinājumu izsniegšana