Jaunumi

Iekurtā uguntiņa skolēnu dvēselēs (Valmieras un starpnovadu skolu pasākums)

Pievienots: 23/03/2016

Novērtēts Latvijas Skolu muzeju biedrības rīkotais radošais konkurss „Eseja par skolotāju” Valmierā un starpnovadu skolās, kas tika veltīts izcilajam pedagogam Jānim Grestem 140. jubilejas sagaidīšanā. 34 skolēni bija uzaicināti Valmieras Valsts ģimnāzijā, lai saņemtu pateicības par prasmi raksturot savus gudros, radošos, korektos, saprotošos, mīļos, stingros, draudzīgos u. c. skolotājus, kā arī, ieskatoties skolu muzeju materiālos par bijušajiem pedagogiem, novērtēt viņu devumu izglītības iestādes vēsturē.

VVĢ muzeja vadītāja, arī LSMB valdes priekšsēdētāja Ineta Amoliņa pārdomāti bija sagatavojusi svinīgo pasākumu. Apsveikuma vārdus teica skolas direktora vietnieks izglītības jomā Jānis Reinvalds, bet meiteņu vokālais ansamblis ar savu dziedājumu (vadītājs Renārs Veļičko) radīja svinīgu noskaņu. I. Amoliņa prezentācijā emocionāli un atraktīvi deva ieskatu skolotāja Jāņa Grestes darbībā, īpaši akcentējot Valmieras periodu. Viņš bija ne tikai pedagogs, izmēģinātājs, pētnieks, mācību līdzekļu izgatavotājs, atklājējs, skolotāju skolotājs, bet arī iniciators  skolu muzeju izveidei Latvijā.

Justīne Niedre (VVĢ) lasīja savdabīgākos izteikumus par skolotājiem no dalībnieku darbiem. Viestura vidusskolas  11. klases skolniece Zane Tiliņa demonstrēja sagatavoto materiālu par bioloģijas skolotāju Ilgu Verovkinu kā „dzinējspēku”.

Skolēnu darbus žūrija vērtēja trīs vecuma grupās. 5. – 6. klasē: 1. vietā Toms Oskars Ozols Kauguru pamatskola (sk. I. Ločmele), 2. vietā Viktorija Grīviņa Kocēnu pamatskola (sk. E. Olmane), 3. vietā Ralfs Jurjānis Pārgaujas sākumskola (sk. V. Litaunieks); 7. – 9. klasē 1. vietā Svetlana Bujanovska, 2. vietā Dāniels Zariņš Rencēnu pamatskola (sk. I. Birzkope), 3. vietā Sabīne Rumba Dikļu pamatskola (sk. V. Siliņa); 10. – 12. klasē: 1. vietā Zane Tiliņa Viestura vidusskola (sk. A. Gammeršmidte), 2. Vietā Elvita Puriņa VVĢ (sk. I. Amoliņa), divas 3. vietas Šaiena Elija Pole Viestura vidusskola (sk. A. Gammeršmidte), Sanda Viskanta VVĢ (sk. I. Amoliņa). Katrs apraksta veidotājs saņēma pateicības un balviņas, kuras pasniedza Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe. Viņa pateicās skolēniem par uzdrošināšanos stāstīt par saviem skolotājiem.

Skolēnu uzrakstīto  izvērtēja VVĢ literatūras un vēstures skolotāju žūrija. Tās secinājums vienbalsīgs – visi izcilie un iedvesmojošie skolotāji, par kuriem iesniegti darbi, ir Grestes cienīgi, un jaunieši ir topošas, redzīgas un domājošas personības  izteiktajos spriedumos. Skolotājiem – darbu konsultantiem labus ceļa vārdus darbīgai rītdienai bija uzrakstījusi VVĢ skolotāja, dzejniece Daina Sirmā.

Par balvām sakām paldies Kocēnu novada pašvaldībai, Valmieras Valsts ģimnāzijai, I. Birzkopei un I. Amoliņai.

Inese Birzkope,

Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.