Jaunumi

Darba izvērtējums Rīgas skolās.

Pievienots: 06/03/2017
22.03.2017. Rīgas Valsts 1., 2.ģimn. un Natālijas Draudziņas.vidusskola -2.ģimn.
23.03.2017. Rīgas 33., un Ostvalda vidusskola, Zolitūdes ģimnāzija -Ostvalda vs.
24.03.2017. Rīgas 63., 74., 84.vs. -84.vs.
27.03.2017. Rīgas 37., 28., Rīnūžu, 18 vakara (maiņu) vidusskola -28.vs
28.03.2017. Rīgas 21., 40., 49.vs. -40.vs
03.04.2017. Rīgas 88., 89.vs., Rīgas Klasiskā ģimn. -89.vs.
04.04.2017. Rīgas Anniņmuižas, Iļģuciema vs., Rīgas Valsts vācu ģimn. – RVvģ
05.04.2017. Rīgas 6., 25., Lietuviešu vidusskola, -25.vs.
06.04.2017. Ziemeļvalstu ģimn., Rīgas Igauņu pamatskola, 53.vs, Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem -Ziemeļvalstu ģimn.
07.04.2017. Rīgas Sergeja Žoltoka, 13., 31.vidusskola, -13.vs.
10.04.2017. Rīgas 61., 71., 95., vidusskola -71.vs.
11.04.2017. Rīgas Valda Zālīša sākumskola, A.Pumpura Rīgas 11.pamatskola, Rīgas vakara ģimnāzija -V.Zāliša sākum-

skola

12.04.2017. Puškina licejs, Rīgas 29.vidusskola -Puškina licejs
Martā, aprīlī Muzeju padomes izanalizē darbu („+” un „-“), ietekmi skolā, muzeja darba sasniegumus, novērtē attīstības plānā sasniegto, izvirza pie kā strādāt 2017./2018.mg.  
07.04.2017. Darba noslēgums „Prezidentu skola”  
28.04.2017. pl.15:00 Sadarbībā ar Jaunsardzi Konference „Latvijas liktenis – mans liktenis” Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20, Rīgā. (gatavo RV 1., vācu ģimn., 25.vs.)  
17.05.2017. Darba noslēgums pedagogiem. Muzeji nodod gada darba atskaites un plānu 2017./2018.m.g., kas tiks ņemts vērā tarifikācijā  

Muzeju vērtēšanas grafiks