Jaunumi

Ceļā uz vārdu daiļumu un piemiņu

Pievienots: 03/11/2023

 

Ceļā uz vārdu daiļumu un piemiņu   

 

Dzejas dienu laiks aizsteidzies līdz ar dzērvju klaigām septembrī un oktobrī, un mēs atskatāmies, kā tas šogad noritēja. Rencēnu pamatskolā ar dāliju daudzkrāsainajiem ziediem pie novadpētniecības muzeja zālājā veidotais uzraksts “DZEJA” atgādināja par gadskārtējām Raiņa dienām. Dažādās ziedu krāsās tika veidots katrs burts, mēneša laikā regulāri nomainīts.

Skolas foajē ar daudzkrāsu ziedu siluetiem tika veidots tradicionālais Dzejas koks, kas ieveda latviešu tautasdziesmu pasaulē. Skolēniem no 5. – 9.klasei, skolotājiem un darbiniekiem bija iespēja ierakstīt kādā no ziediem vienu tautasdziesmu par dziedāšanu, dejošanu, gavilēšanu. Šis koks bija veltīts vasarā notikušajiem 27.dziesmu un 17.deju svētkiem.  Ziedu piepildīšanu veica literatūras skolotājas: Indra Mūrniece un Liene Saktiņa ar skolēniem. No mūsu skolas dziesmu un deju svētkos piedalījās skolotāji un darbinieki: Lelde Subatele Trikātas jauktajā korī, Indra Goba un Aivars Bērziņš vidējās paaudzes Valmieras senioru deju kolektīvā “Gauja FIX”, Agrita Buračevska no Ēveles senioru deju kolektīva, bet Antra Elstiņa izrādīja Lietišķās mākslas rokdarbus.

Skolas novadpētniecības muzejs zem Dzejas koka izvietoja dažādos gados izdotās grāmatas ar latviešu tautasdziesmām: 1922.gada   “Latvju dainas” ar ugunskrusta zīmi uz vāka, no 1928. – 1931.gadam “Latvju tautas Daiņas”, 1936., 1937.gadā “ Latvju dainas”, 1946.gada “Tautasdziesmu izlase”, 1955.gada “Latviešu tautasdziesmas”,1981.gada “Latviešu tautasdziesmas”, 1984.gada “Latvju dainas” /Parindeņu izlase.

Skolas muzejā iepazīšanai tika izliktas krājumā esošās rencēniešu literātu grāmatas un atsevišķi darbi: Viļa Cedriņa, Ausmas Gavares, Martas Grimmas, Viļa Āboltiņa, Miervalda Modra Medņa, Viļa Zemgara (Deruma), Ilzes Lohinas, Mirdzas Lībietes.

  1. -7.klašu skolēni tikās ar dzejnieci Ievu Melgalvi, ko noorganizēja Rencēnu pagasta 1.bibliotēkas bibliotekāŗe Andra Auniņa. Dzejniece pastāstīja par savu radošo darbību. Savukārt skolēni radošajā darbnīcā viņas vadībā mācījās rakstīt katrs savu dzejoli.

Pieci skolēni ar saviem radošajiem darbiem piedalījās Preiļu novada pašvaldības, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Roberta Mūka (filozofs, dzejnieks, reliģiju pētnieks) muzeja rīkotajā konkursā “Laika joņos”, atklājot savas domas, izjūtas un pārdzīvojumus: Nora Hope Dikensone (3.kl.) “Valodu atslēdziņas”,  Ramona Tkačenko (6.kl.) “Ķirurgs ir dievs zemes virsū”, Oskars Karlsons (6.kl.)“Lielākiem augt”, Laura Kulmane (6.kl.)“Laiks pār zemi un mums” (dzejolis),   Aivija Karlsone (9.kl.) “Mūžības labirintos” (dzejolis). Iesūtītie 137 skolēnu darbi no 33 Latvijas skolām izvērtēti piecās grupās.  Kā interesanti novērtēti Noras un Lauras uzrakstītie.

Rencēnu senioru biedrības “Sapratne” rūpes par skolas absolventa, dzejnieka Viļa Cedriņa piemiņas vietas sakopšanu norisa visu vasaru Sarmītes Vēveres atbildībā ar palīgiem. Dzejas dienu laikā virs piemiņas akmens rotājās rudens ziedi.  Dzejnieka tuvinieki no ASV un Jelgavas pateicas rencēniešiem par izrādīto attieksmi piemiņā atceroties viņu tēvu un vectēvu.

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja speciāliste