Jaunumi

 • Atskatoties uz barikāžu laika konferenci

      Saknes uz valstiskumu   Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicināja Latvijas izglītības iestāžu pedagogus, ja iespējams, kopā ar skolēniem apkopot savu līdzšinējo pieredzi 1991.gada Barikāžu notikumu izzināšanā un piemiņas saglabāšanā, izveidojot prezentācijas ar labās prakses piemēriem. Mērķis bija izvirzīts kā bērnu un jauniešu patriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana, paaudžu vienotības un vēsturiskās ...

 • Konference “Stunda skolas muzejā”

  Konference_2021 (2)Konference_2021 (2) gada 5. maijā plkst.13.00- 16.00 ZOOM platformā Konference “Stunda skolas muzejā. Pieredze stāsti” Darba kārtība: 00- 13.10 Svētku uzruna konferences dalībniekiem 10- 13.30 Pateicības vārdi konkursa “Stunda skolas muzejā” dalībniekiem. 30- 14.30 Lekcija- "Ieskats muzeju apmeklētāju pētījumos. Kā secinājumus izmantot skolu muzeju praksē?"- Danute Grīnfelde- radoša ...

 • Konkurss “Stunda skolas muzejā”

      Saskaņots Skolu muzeju biedrībā, Valmieras Valsts ģimnāzijas administrācijā un VVĢ reģionālajā metodiskajā un pedagogu tālākizglītības centrā Rīkojuma nr.09.2301/1.20/21/8, 23.02.2021.     Konference   “Stunda skolas muzejā” izglītības iestāžu labā prakse skolas vēstures notikumu izzināšanā un popularizēšanā   Nolikums   Pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai) Pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai ...

 • Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā!

  Valsts_svetku_apsveikums_2020

 • Sveiciens Skolotāju dienā!

      Mēs esam līdzīgi kokiem, bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt, dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem, ar domām, ko labu paveiksim rīt! ( k. Apškrūma)   Sveiciens Skolotāju dienā! Ineta Amoliņa