Author Archive

 • Konkurss “Skolas karoga stāsts” digitālajā platformā ArcGIS

  Šajā mācību gadā apgūsim jaunas digitālās platformas, lai mūsdienīgāk popularizētu skolas muzeja krājumu. Atsevišķas skolas ir izveidojušas muzeju mājas lapas, aktualāko informāciju ievieto kopīgajās mājas lapās un veido mapes, bet būtu vērtīgi šo bagāto krājumu padarīt pieejamu plašākam interesentu lokam. Rīgas skolām tiek piedāvāti kursi, kuras vadīs muzeja pedagogs Vēsma Sūna, ...

 • Aicinām skolu muzeju pedagogus uz semināru “Digitālie rīki skolas muzeja darbā”

  Labdien, links uz RIIMC par Vēsmas Sūnas plānoto semināru: https://www.intereses.lv/kursi/aicinam-skolu-muzeju-pedagogus-uz-seminaru-digitalie-riki-skolas-muzeja-darba/ Aicinām skolu muzeju pedagogus uz semināru “Digitālie rīki skolas muzeja darbā” Aicinām Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju pedagogus un interešu izglītības skolotājus uz profesionālās kompetences pilnveides semināru “Digitālie rīki skolas muzeja darbā” 8 stundu apjomā. Lektore – Ziemeļvalstu ģimnāzijas ...

 • Atskatoties uz barikāžu laika konferenci

      Saknes uz valstiskumu   Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicināja Latvijas izglītības iestāžu pedagogus, ja iespējams, kopā ar skolēniem apkopot savu līdzšinējo pieredzi 1991.gada Barikāžu notikumu izzināšanā un piemiņas saglabāšanā, izveidojot prezentācijas ar labās prakses piemēriem. Mērķis bija izvirzīts kā bērnu un jauniešu patriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana, paaudžu vienotības un vēsturiskās ...

 • Konference “Stunda skolas muzejā”

  Konference_2021 (2)Konference_2021 (2) gada 5. maijā plkst.13.00- 16.00 ZOOM platformā Konference “Stunda skolas muzejā. Pieredze stāsti” Darba kārtība: 00- 13.10 Svētku uzruna konferences dalībniekiem 10- 13.30 Pateicības vārdi konkursa “Stunda skolas muzejā” dalībniekiem. 30- 14.30 Lekcija- "Ieskats muzeju apmeklētāju pētījumos. Kā secinājumus izmantot skolu muzeju praksē?"- Danute Grīnfelde- radoša ...

 • Konkurss “Stunda skolas muzejā”

      Saskaņots Skolu muzeju biedrībā, Valmieras Valsts ģimnāzijas administrācijā un VVĢ reģionālajā metodiskajā un pedagogu tālākizglītības centrā Rīkojuma nr.09.2301/1.20/21/8, 23.02.2021.     Konference   “Stunda skolas muzejā” izglītības iestāžu labā prakse skolas vēstures notikumu izzināšanā un popularizēšanā   Nolikums   Pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai) Pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai ...