Author Archive

 • Skolu muzeju loma jauniešu valstiskajā audzināšanā

  Skolas muzeji ir unikāla Latvijas kultūrvēstures sastāvdaļa, tie glabā Latvijas vēsturi un veicina patriotisko, lokālnacionālo audzināšanu, lai katras skolas identitāte katram būtu pie sirds - tas ir mūsu galvenais mērķis Šī ir vienīgā profesionālā skolotāju biedrība, ko 1912. gadā dibināja Jānis Greste. Atjaunota 1996. gadā. 2015. gada 9. jūnijā notika izbraukuma sēde Izglītības, ...

 • Pateicība grāmatas autoriem

  2015. gada 27. maijā Rīgas Skolēnu pilī notika grāmatas “ Palīgs muzeja pedagogam” atvēršanas svētki. Paldies visiem labvēļiem, domubiedriem un grāmatas autoriem: Zinaidai Soboļevai, Jurim Alksnim, Mārtiņam Mitenbergam, Evijai Pelšai, Anitai Šmitei, Mārim Zvaigznem, Ainai Zumentei, Gundegai Dreiblatei, Ingrīdai Miklāvai, Vēsmai Sūnai, Rudītei Liepiņai, Inesei Birzkopei, Dzintrai, Meijerei, Inetai Amoliņai, Ingunai ...

 • Grāmatas atvēršanas svētki

  2015. gada 27. maijā pl. 15.00 BJC "Rīgas Skolēnu pils", K.Barona iela 99, Rīga Grāmatas "Palīgs muzeja pedagogam" atvēršana Grāmata par darbu izglītības iestādes vēstures muzejā 320 lappuses, 22 autori, 70 attēli Aicinām piedalīties!

 • Muzeju skates nolikums

  Aicinājums visu Latvijas skolu muzeju padomēm piedalīties skatē "Skolas izcilo personību galerija". Muzeja- skates nolikums 2015.