Author Archive

 • Rīgas 49. viduskolas muzejā atzīmēja Starptautisko Muzeja dienu

  Rīgas 49. viduskolas muzejā atzīmēja Starptautisko Muzeja dienu - 18. maiju ar darbu un skolas vēstures iedzīvināšanu. 9. klases muzejā salīdzināja skolas dzīvi 20.gadsimta 20.- 30.gados ar padomju un neatkarības atgūšanas laiku, 21.gadsimta skolu, bet 10. klases pilnveidoja savas prasmes ...

 • Muzeja diena Saulaines tehnikumā.

    Muzeju dienas ietvaros Saulaines tehnikuma muzejā viesojās vietējās kopienas interesenti. Pasākums notika sadarbībā ar Saulaines  bibliotēku. Ciemiņi apskatīja pārveidoto muzeja ekspozīciju un noskatījās audzēkņu veidotos materiālus, kas veltīti skolas vēsturei. Marina Kazanceva. Saulaines tehnikuma muzeja krājumu glabātāja.

 • Muzeju nakts Balvu Valsts ģimnāzijā

    Muzejnakts 2023 Balvu Valsts ģimnāzijā Šogad skolas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne aicināja bijušos kolēģus un skolas darbiniekus, kuri strādā un strādājuši vidusskolā Dārza ielā 2 kopš ēkas uzcelšanas 1977.gadā, uz Muzejnakts pasākumu “Radīšana”. Skolai mainījušies gan nosaukumi, gan atrašanās vietas, taču vienojošais ir tas, ka esam Balvu Valsts ģimnāzija, kura darbu ...

 • 12. aprīlis- labās prakses piemēri. Tikšanās ZOOM platformā no plkst.14-16.00

        “Skolas simboli” - izglītības iestāžu labā prakse skolas vēstures izzināšanā un popularizēšanā 2023. gada 12. aprīlī plkst. 14:00 – 16:00 tiešsaistē Zoom Paldies visiem aktīvajiem skolotājiem un skolēniem! Esam saņēmuši interesantus darbus no dažādām Latvijas skolām un nolēmām dot daudziem iespēju uzstāties. Prezentācijā, kuras ilgumu samazinājām līdz 5 minūtēm (laiks tiks kontrolēts) ...

 • Vēstures stundas Balvu Valsts ģimnāzijā

    Vēstures stundas Balvu Valsts ģimnāzijā 2023.gada 2.martā Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja, vēstures skolotāja Irēna Šaicāne 10.a un 10.b klasē novadīja vēstures stundas, kas saistījās gan ar apgūstamo 2.tematu „Mūsdienu sabiedrības attiecības ar vēsturi”, gan ar Latvijā pieņemto likumu par atceres un atzīmējamajām dienām. Lai stundas tematu aktualizētu, skolotāja stundas sākumā skolēniem lūdza ...

Page 1 of 1712345Next ›Last »