Jaunumi

Augsts novērtējums skolu muzejniekiem!

Pievienots: 22/11/2018

Rīgā Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika BJC “Skolēnu pils”,  Rīgas interešu izglītības metodiskā centra un skolu vēstures muzeju valsts simtgadei veltīts festivāls “Interesanti dažādībā – vienoti Latvijai”. Tajā plašā spektrā sevi apliecināja dažādu tautību skolas: lietuviešu, poļu, igauņu, krievu, vācu un latviešu, prezentējot skolas vēsturi, izdejojot un izdziedot sev raksturīgo.

Par ceļu uz Latvijas valstiskuma atgūšanu un pedagogu līdzdalību tajā ar vēstures faktiem dalījās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolotājs M. Zvaigzne, bet Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja I. Amoliņa un 7. klases skolniece Tīna Meiere ar M. Zālītes dzejoli “ Tev par pilsoni, pasaule, nederu” uzstājās ar prezentāciju “Kā sapnī – brīva Latvija”, iekļaujot Skolēnu un studentu rotas nopelnus.

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, sporta jaunatnes pārvaldes priekšniece D. Vīksna sveica festivāla dalībniekus un novērtēja skolu muzeju pedagogu ieguldījumu kā svētu darbu,  cildinot skolu direktorus, kuri muzeju uzskata par resursu un nežēlo pūles tā eksistencei, lai bērni apzinātos tajos atrodošās vērtības.

Kultūras ministrija novērtēja Latvijas skolu muzejnieku nesavtīgo atdevi, attieksmi un patriotismu skolu vēstures apzināšanā, apkopošanā, popularizēšanā un pēctecības saglabāšanā, pasniedzot 12 pateicības un ziedus pašiem redzamākajiem. To vidū trīs no Valmieras puses. Latvijas Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja, Valmieras VĢ muzeja pedagoģe Ineta Amoliņa apbalvota par nozīmīgu darbu skolu vēstures satura pilnveidošanā un skolu muzejnieku kustības uzturēšanā Latvijas skolās, par Skolu muzeju biedrības darba popularizēšanu valstī un Baltijā; Valmieras 5. vidusskolas muzeja  pedagoģe Inese Mola apbalvota par skolas muzeja vēstures krājuma izmantošanu videofilmu veidošanā, darbu skolas vēstures iedzīvināšanā un popularizēšanā sabiedrībā; Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja pedagoģe Inese Birzkope apbalvota par nozīmīgu darbu skolas un novada vēstures apzināšanā, par skolēnu sagatavošanu veiksmīgai dalībai dažādos konkursos un panākumiem, skolas vārda popularizēšanu valstī. Ciblas vidusskolas muzeja pedagoģe Malvīne Loce – par nozīmīgu darbu skolas vēstures izpētē, aizrautīgu sadarbību ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem, skolas vārda popularizēšanu novadā un valstī; Balvu VĢ muzeja pedagoģe Irēna Šaicāne – par skolas vēstures krājuma pilnveidošanu un pētniecisko darbību, pedagogu tālākizglītības kursu organizēšanu un skolas vārda popularizēšanu sabiedrībā; Jelgavas VĢ muzeja pedagoģe Laima Ozoliņa – par nozīmīgu darbu skolas vēstures iedzīvināšanā un popularizēšanā sabiedrībā; Jēkabpils VĢ vēstures muzeja pedagoģe Stella Mekša – par nozīmīgu darbu skolas vēstures pētniecībā un iedzīvināšanā, par skolas vārda popularizēšanu sabiedrībā; Kultūrvēsturnieks, muzejnieks, Jāņa Grestes ģimenes piemiņas uzturētājs Alsviķos Jānis Polis – par darbu J. Grestes piemiņas uzturēšanā un popularizēšanā, par skolu vēstures grāmatu veidošanu un izdošanu; BJC “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas interešu izglītības centra metodiķe Zinaīda Soboļeva – par mūža ieguldījumu skolu vēstures aktualizēšanā, skolēnu iesaistīšanu paaudžu tradīciju pārmantojamībā un piederības sajūtas skolai un valstij audzināšanā; Rīgas 25. vidusskolas muzeja pedagoģe Rudīte Liepiņa – par mūža ieguldījumu darbā ar skolu vēstures muzeja identitātes krājuma pilnveidošanu, pedagogu un skolēnu izglītošanu, par darbu starptautiskajos projektos un Latvijas vārda popularizēšanu ES valstīs; Ozolnieku vidusskolas muzeja pedagoģe Maija Kārkliņa – par pētījumu “Paaudžu pēctecība Ozolnieku skolā”, darbu skolas vēstures iedzīvināšanā un popularizēšanā sabiedrībā; Rīgas 1.VĢ muzeja pedagoģe Aina Elita Zumente – par mūža ieguldījumu skolas vēstures aktualizēšanā, skolēnu iesaistīšanu paaudžu tradīciju pārmantojamībā un piederības sajūtas skolai un valstij audzināšanā.

Kā papildus balva viņiem tika sagādāta iespēja apmeklēt Brīvības pieminekļa muzeju un pacelties līdz brīvības sievietes tēlam, vērot Rīgas panorāmu un parakstīties Goda grāmatā. Latvijas Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētājas I. Amoliņas novēlējumā paldies vārdi par ieguldīto darbu daudzu gadu garumā skolu kolektīviem: Latvijas skolu vadītājiem, skolotājiem, skolēniem, vecākiem, absolventiem un skolu atbalstītājiem. Bet vissirsnīgākie – skolu muzeju pedagogiem, muzeju padomēm, muzeju prezidentiem par skolas vēstures saglabāšanu. “Svētku laikā sajust patiesu piederību savai valstij, paveikt nopietnus darbus savas tēvzemes labā! Lai mūs vieno drosme, apņēmība, uzdrīkstēšanās un pārliecība!”

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja pedagoģe

Pasākuma fotogrāfijas apskatāmas šeit