Jaunumi

Atskatoties uz barikāžu laika konferenci

Pievienots: 31/05/2021

 

 

Saknes uz valstiskumu

 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicināja Latvijas izglītības iestāžu pedagogus, ja iespējams, kopā ar skolēniem apkopot savu līdzšinējo pieredzi 1991.gada Barikāžu notikumu izzināšanā un piemiņas saglabāšanā, izveidojot prezentācijas ar labās prakses piemēriem. Mērķis bija izvirzīts kā bērnu un jauniešu patriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana, paaudžu vienotības un vēsturiskās atmiņas stiprināšana, atceroties Latvijas valstij nozīmīgus notikumus. Līdz aizvadītā gada beigām ieinteresētajiem vajadzēja iesniegt labās prakses piemērus. To izdarīja 28 skolas ar 41 pedagogu. No mūsu puses prezentācijā iesaistījās Valmieras Valsts ģimnāzija un Rencēnu pamatskola. Konferencē „ Barikādēm – 30” – izglītības iestāžu labā prakse 1991.gada Barikāžu notikumu izzināšanā un atceres norišu organizēšanā” bija izvirzītas sešas prezentācijas.

Konference notika tiešsaistē. Par to dienu notikumiem runāja Barikāžu laika LTF priekšsēdētājs Romualds Ražuks, akcentējot nosaukuma „ barikādes” kā aizstāvības simbola rašanos un iepriekš veikto ceļā uz neatkarību. Par to lasīsim tikko izdotajā viņa grāmatā „LTF barikādēs”. Viņš pateicās ne tikai prezentāciju iesniedzējiem, bet visiem Latvijas skolotājiem, kuri ikdienā veic pilsoniskās apziņas un patriotisma jūtu veidošanu bērnu un jauniešu sirdīs.

VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa dalījās atmiņās par piedalīšanos barikādēs un cildināja skolotāju nenogurstošo atdevi skolēnu zināšanu papildināšanā par cilvēku lomu Latvijas valsts tapšanā, neatkarības iegūšanā un nosargāšanā.

Konferences gaitā noklausījāmies prezentācijas: no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas ( M. Zvaigzne), Rencēnu pamatskolas (I. Birzkope), Liepājas Liedaga vidusskolas (A. Krasavina), Daugavpils 13.vidusskolas (I. Laudere), Rīgas 65.vidusskolas ( A. Lukjančikovs), Valmieras Valsts ģimnāzijas (I. Amoliņa). Kara muzeja izglītojošās darba nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs uzskatāmi ar lietiskiem pierādījumiem atklāja Kara muzeja atmiņas par 1991.gada barikādēm „Postenis nr.1 – Pulvertornis”, kas ilgstoši bija pievilcies ar barikāžu laika smaržu. Režisors Kārlis Anitēns vadīja konferenci un padziļināti iepazīstināja ar apkopojumu „Mākslinieciskās domāšanas nozīmīgums valsts svētku svinēšanā un atceres dienu pasākumos”. Noskatījāmies Jura Podnieka studijas veidoto dokumentālo filmu „Mūsu barikāžu laiks”.

Labās prakses prezentāciju iesniedzēji (prezentāciju varēja veidot skolotāju grupa līdz trim dalībniekiem) saņem pateicības ar pasta sūtījumiem un balviņas par dalīšanos pieredzē. Valmieras VĢ prezentāciju sagatavoja muzeja vadītāja, vēstures skolotāja Ineta Amoliņa, Rencēnu pamatskolas prezentāciju veidoja muzeja pedagoģe Inese Birzkope un skolotāja Ija Rozīte.

Dedzība, vienotība un mīlestība pret Latvijas valsti barikāžu laikā ļauj šodien atcerēties saknes uz valstiskumu un būt lepniem augt par patriotiem. Paaudzes nākam kopā, lai uzturētu vienotības ideju nākotnē.

 

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja pedagoģe