Jaunumi

33 gadi barikāžu gaismā

Pievienots: 23/01/2024

 

 

33 gadi barikāžu gaismā

Kopš 2000.gada Rencēnu pamatskolā katrs 1991.gada barikāžu atceres laiks ir bijis nozīmīgs, lai skolēnu paaudzes saņemtu ceļazīmes nākotnei, atskatoties vēsturē, – laikā, kad paši vēl nebija dzimuši. Šis janvāris aicināja tos atcerēties ar vārdiem: ”Mums mīlēt tēvzemi, to sargāt un turēt svētu”.

Skolas novadpētniecības muzeja izstāde ir iekārtota no skolotāju un darbinieku foto, atmiņām un pasākumiem, kas apliecina, ka Latvijas spēks bijis katram no viņiem klāt.  No skolas kolektīva Latviju toreiz nosargāja 13 pedagogi un 7 darbinieki. Skolas muzejs ir apzinājis 134 barikāžu dalībniekus – bijušos un tagadējos rencēniešus, pieteicis vairāk kā pusi no viņiem valsts apbalvojuma piešķiršanai. Viņu vārdi sakārtoti ielogojumos, un jebkurš varēja tos izlasīt skolas foajē. Ar vēsturisko apkopojumu un vēlējumiem Latvijai skolēni iepazinās vizuālajos materiālos stendā. Svarīgi pētnieciskie materiāli un prezentācijas par barikādēm glabājas skolas muzejā, ko veidoja bijušie skolēni: Evelīna Balode un Klāvs Jānis Kalniņš, skolotājas: Inese Birzkope un Ija Rozīte, kas stāsta par pilsoniskās un patriotiskās atbildības veidošanu paaudžu sasaistē mūsu skolā. Vienu no prezentācijām izmantojām 19.janvārī, kad skolas kolektīvs pulcējās kopā, lai atcerētos vēsturi.

Ar absolventa, barikāžu dalībnieka Jāņa Timermaņa akordeona solo un Kristīnes Bogdanovas dzejoli “Simt sekundes Latvijai” sākās svinīgā barikāžu atcere, ko vadīja skolas novadpētniecības muzeja speciāliste, barikāžu dalībniece Inese Birzkope. Vēsturiskais atskats mijās ar mūziku, un pasākuma noslēgumā skolēni  ekrānā atrisināja vienu no krustvārdu mīklām par barikāžu laiku, ko izveidojusi Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Vēsma Sūna. Viņa tās sagatavojusi vairākas, tāpēc pārējās varēs izmantot vēstures vai arī citās stundās.

Par tā laika dedzību, vienotību un mīlestību, kas ļauj šodien atcerēties mūsu saknes uz valstiskumu, būt lepniem un augt par patriotiem, mūsu skolas skolotāji –  barikāžu dalībnieki, kuri piedalījās pasākumā: Rasma Ozoliņa, Dina Oliņa, Ināra Krieva, Inese Birzkope, skolas saimnieks Aivars Bērziņš un  akordeonists Jānis Timermanis saņēma ziedus, bet tie, kuri devušies mūžības ceļos: Spulga Auniņa, Māra Ivanova, Venta Vektere, Jānis Saliņš, darbinieki: Valērijs Kalniņš un Modris Lejiņš – piemiņā –  aizdegtās svecīšu liesmiņas.

Skolas parkā dega 33 gadu atceres ugunskurs, veltīts visiem Latvijas aizstāvjiem, pie kā skolēni uzaicināja kādu no barikāžu dalībniekiem, lai ieklausītos viņu stāstījumos. Visplašāk ar jaunāko klašu skolēniem atmiņās dalījās Rasma Ozoliņa, jo viņa toreiz bija skolotāju un darbinieku aicinātāja un sagatavotāja braucieniem uz Rīgu.

Tautas vienotības ideja mums jāuztur nākotnē, jo katrs mēs esam Latvija, “ko sauc par savām mājām, un katrā no mums viss ar Latviju ir svētīts, un katrā visam jātic rītdienai”.

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja speciāliste