Jaunumi

Muzeju nakts Balvu Valsts ģimnāzijā

Pievienots: 17/05/2023

 

Muzejnakts 2023 Balvu Valsts ģimnāzijā

Šogad skolas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne aicināja bijušos kolēģus un skolas darbiniekus, kuri strādā un strādājuši vidusskolā Dārza ielā 2 kopš ēkas uzcelšanas 1977.gadā, uz Muzejnakts pasākumu “Radīšana”. Skolai mainījušies gan nosaukumi, gan atrašanās vietas, taču vienojošais ir tas, ka esam Balvu Valsts ģimnāzija, kura darbu sāka 1930.gadā atjaunotajā muižas ēkā,  labo darbu un jauno ideju  tālāknesēja jau 21.gadsimtā.

Mūsu skolas muzejs – vieta, kur satiekas pagātne un tagadne, bet veidojas arī nākotne. Tas tika atvērts 1988.gada 30.janvārī, kad Balvos jau sākās pilsētas pasākumi, veltīti Balvu 60.dzimšanas dienai, bet skolas ēkai Dārza ielā 2 tika rīkotas 10 gadu svinības. Šogad Balvi jau svin 95, bet skolas muzejs 35 gadus. Kas gan ir skola bez skolēniem un skolotājiem?

Indiāņiem ir teiciens, ka “cilvēks mirst divreiz! Pirmoreiz – kad nomirst viņa ķermenis, otrreiz – kad mirst pēdējās atmiņas par viņu”.

Tāpēc Muzejnakts pasākumā tika akcentēti trīs piestājieni:

  • 16.00 bija interesenti pulcējās atceres brīdī Balvu pilsētas kapsētās, lai pieminētu 29 skolotājus un skolas darbiniekus, kuri jau aizgājuši mūžībā. Katru  mūžībā aizgājušo skolotāju sasildījām ar svecītes liesmiņu. Skolotāja atmiņās dalījās pati un mudināja klātesošos pastāstīt savu atmiņu stāstu.
  • 18.00 Balvu Romas katoļu baznīcā notika aizlūgums Balvu Valsts ģimnāzijas bijušajiem un tagadējiem skolotājiem, lai stiprinātu ticībā, lai dotu spēku un izturību skolotāja darbā.
  • 19.15 pasākums turpinājās ģimnāzijas aktu zālē, kur muzeja vadītāja vēlreiz atgādināja un īsi pastāstīja par mūžībā aizgājušajiem skolotājiem, un ar klusuma brīdi pieminēja mūžībā aizgājušos skolotājus.

Sveicieni tika nodoti vēl no daudziem citiem skolotājiem, ar kuriem skolotāja Irēna bija sazvanījusies un aicinājusi uz  pasākumu.

12b.klases skolēni ar jaunrades darbiem bija jauku atmiņas mirkļu un pozitīvu emociju veidotāji. Skolēni, kuri apgūst specializēto kursu “Publiskā uzstāšanās”, rādīja Danskovītes lugas fragmentu. 12b.klases jaunieši: Megija, Kristers un Signija, kuri padziļināti apgūst kursu “Kultūra un māksla II”, bija veidojuši dažādus un daudzveidīgus uzdevumus “Esi proaktīvs!”, lai asinātu prātu un stiprinātu atmiņu. Klātesošie ar interesi noskatījās skolēnu veidotās performances, kur izmantoti skolas muzeja materiāli. Līdz ar to arī muzeja krājums tiek radoši un atraktīvi izmantots,  arī kāda no muzeja telpām ir ieguvusi  jaunu akcentu.

Atmiņu mirkļi bija pozitīvi,  un visi jutās gandarīti.  Viens no grūtākajiem uzdevumiem bija, precīzi atcerēties, no kura laika sācis strādāt skolā Dārza ielā 2, kad beidzis. Ar vairākām dziesmām iepriecināja bijušais skolas absolvents, arī kādreizējais skolotājs Jānis Ločmelis.

Patīkami svinēt svētkus kopā!  Paldies visiem, kas bija kopīgo atmiņas mirkļu RADĪŠANĀ!

Balvu Valsts ģimnāzijas  muzeja vadītāja Irēna.